Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

MATŚWIAT

WSPOMAGANIE ROZWOJU

oraz archiwizacją danych z terapii. • Funkcja skanowania pozwalająca na korzystanie z programu dzie- ciom z problemami motorycznymi. • Drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z aplikacji. • Możliwość użycia jednego ćwiczeniawielokrotnie dzięki opcji loso- wego wyświetlania przykładów. Dodatkowo w zestawie: • Publikacja drukowana: „Podręczny zestaw obrazkowy”; • e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem; • Ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elek- tronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacjeoraz przewodnikpo tych pomocach;; Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 komputer. • Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni działający bez dostępu do internetu. • Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktuali- zacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie. • Gwarancja 2 lata. Minimalne wymagania: • Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit; Procesor 2,4 GHz;2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit) • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany) • Mysz lub inne urządzenie wskazujące; Port USB 2.0/3.0 • 2 GB miejsca na dysku twardym

Wspomaganie rozwoju PRO v. 3.0 (2 stanowiska) DP 1004A 3 899 zł Program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji po - znawczych i percepcyjno-motorycznych, wspoma - gania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Polecany dla przedszkoli i szkół specjalnych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz placówek edukacyjnych jako na - rzędzie do pracy dla uczniów mających problemy w nauce. Może być wykorzystany jako materiał dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alter - natywnymi metodami komunikacji (AAC), w szcze - gólności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami. Program jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwier - dzone zostały w ocenach klinicznych. • 3. Z Tosią przez pory roku – Jesień • 4. Z Tosią przez pory roku – Zima • 5. Tosia i przyjaciele-Dzień Tosi • 6. Tosia i przyjaciele-W domu i na podwórku • Ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 300 kart pracy do wy- druku w programie. • Aplikacja terapeuty z możliwością śledzenia postępów pacjenta Program składa się z 6 części: • 1. Z Tosią przez pory roku - Wiosna • 2. Z Tosią przez pory roku- Lato

Matświat. Terapia pedagogiczna PRO v. 3.0 (2 stanowiska) DP 0252A 2 699 zł Najobszerniejszy na rynku program multimedialny wspomagający diagnozę i terapię zaburzeń umie - jętności matematycznych. Jako program rozwijający kompetencje matematyczne w klasach 1-6 i zgodny z podstawą programową, „Matświat” znajduje szerokie zastosowanie w szkole podstawowej. Zestaw polecany jest przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna do te - rapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (dyskalkulia). Może być nie tylkowsparciemdla uczniów mających problemywedukacji szkolnej, ale też źródłem wysokiej jakości zasobów multimedialnych do pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym matematycznie. Program przeznaczony dla nauczycieli klas 1-6 szkoły podstawowej i terapeutów prowadzących zajęcia dy - daktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, profilaktyczne, zapobiegające trudno - ściommatematycznym, dydaktyczne z całą klasą oraz w klasach terapeutycznych. MATŚWIAT Terapia Peda - gogiczna PRO jest wyrobemmedycznym - skuteczność

i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Program składa się z 5 części, z których każdamoże zostać przypisana do określonej grupy wiekowej: 1. działania na liczbach 1-20; 2. dzia - łania na liczbach do 100; 3. działania na liczbach do 1000; 4. działania na liczbach wielocyfrowych ułam - ki dziesiętne; 5. działania na liczbach wielocyfrowych procenty, czas, miary i wagi • ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 1300 kart pracy do wydruku w programie; pogram opracowany przez europejskich specjalistów; programzgodny z nową podstawą programową; inteligentna aplikacja wprogramie-materiał treningowy dobranywedle umiejętności dziecka; materiał realizuje jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej; publikacja drukowana: „MatŚwiat PRO-karty pracy”. (nowość 2021!); e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem; dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badaniemowy,multimedialne książki eduSensus, dźwię- ki,melodie i piosenki eduSensus, karty pracy dowydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; beztermino- wa licencja na 2 urządzenia: 2 x komputer.

98

Made with FlippingBook Proposal Creator