Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

1

Eduterapeutica. Problemy wychowawcze. Szkoła Podstawowa 1–8 PN 0106 1 990 zł Wspiera pracę pedagoga i nauczyciela. Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów) oraz rodzicówwobszarachproblemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku. Dokumenty, ze względu na swoją obszerność oraz łatwość dostępu dla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczone w programie komputerowym gwarantując wygodę w ich użytkowaniu.Dokumentymożnawydrukować iwłatwy sposób przeszukiwać. Kompleksowe materiały, które przygotowaliśmy pomogą nauczycielom realizować działania wychowawcze a zajęcia z uczniami staną sięatrakcyjne i wartościowe.Materiałydlanauczycieli: • poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów; scenariusze zajęć wychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia; prezentacje tematyczne (w tym na wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki; ulotki informacyjne dla rodziców(wydrukowane z możliwość ich dodruku z programu) Programyz serii „Problemywychowawcze”pozwalają przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami

emocjonalnymi. Przygotowaliśmywsparciewradzeniu sobie z problemami występującymi powszechnie w szkole podstawowej. Eduterapeutica. Problemy wychowawcze: przemoc, agresja, problemy emocjonalne, uzależnienia. Szkoła podstawowa – klasy 1-8. Zestaw „Problem wychowawcze” pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi. Zestaw obejmuje szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologówi pedagogów,wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci. Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-8 szkoły podstawowej. Zestaw zawiera scenariuszeszkoleń i szkoleńdlanauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne. Zawiera zebranemateriały trzechosobnychpublikacji (Przemoc i agresja, Problemy emocjonalne oraz Uzależnienia) orazdodatkowobardzoobszernymoduł terapeutyczny oparty na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych. Do tych kompetencji zaliczono: • funkcjonowanie w grupie społecznej; komunikację interpersonalną; empatię; radzenie sobie z emocjami; samoocenę; samoregulację. Scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla użytkowników programu.

EdEduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne Nastolatki 15-17 lat PN 0134 1 290 zł Multimedialny program do terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii wśród uczniów szkół ponad - podstawowych. Program jest wsparciemdla nauczycieli specjalistów oraz pedagogów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy uczniomze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada konstrukcję bliską współczesnej młodzieży zainteresowanej pracą na komputerze, sty - muluje rozwój różnych funkcji. Proponowane ćwiczenia są skonstruowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami psychologii i pedagogiki. Ten znakomity program po - służy nie tylko osobom przejawiającym dysfunkcje, ale również dzieciom bez jakichkolwiek problemów w tym zakresie. Atrakcyjnym dopełnieniem zestawu jest dłu -

gopis Banach 3D, który zmienia rysunki wprzestrzenne obiekty trenując przy tym koncentrację i cierpliwość, ćwicząc również umiejętności manualne (np. właściwy chwyt pisarski). Zestaw zawiera: • 230interaktywnychgier, zabawi ćwiczeńkomputerowychna różnychpoziomach trudności nawiązujących do gier komputerowych (na pen-drive). • Ćwiczenia wspierają: percepcję wzrokową, pamięć, koncentrację, rozwój moto- ryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów, myśleniematematyczne, umiejętności ortograficzne i językowe. • 115 kart pracy w programie - utrwalają ćwiczenia w wersji multimedialnej, • poradnik metodyczny, • długopis Banach 3D z kartami pracy - praca z długopisem 3D wyzwala pozy- tywne emocje, które wspomagają proces uczenia. Długopis 3D zmienia rysunki w przestrzenne obiekty. • materiał do długopisu Banach 3D na start – 30 m filamentu w 3 kolorach. • Wiek: 15-17 lat

97

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator