Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

UWAGA SŁUCHOWA PRO TERAPIA

diagnoza + terapia

terapia

DP 8903 Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO zawiera: Dedykowany notebook wraz z instalacją DP 8903 NOTEBOOK

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założeniametody prof. Alfreda Tomatisa. To kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziały - wanie na strefęmotoryczną, językową i emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho - -lingwistyczną. Zawiera ponad 400 gotowych pro - gramów terapeutycznych opracowanych pod kątem konkretnych typówzaburzeń. Beneficjentami są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorośli, słucha - cze szkół językowych (wspomaga naukę 7 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego). Produkt ma na celu poprawę funkcjonowania osób z autyzmem, zespołemAspergera, zespołemDowna, ADHD, ADD i innymi zaburzeniami; wyrównywanie szans edukacyjnychwzakresie umiejętności matema - tycznych, motorycznych, językowych i społecznych; doskonalenie umiejętności słuchania i wymowy ję -

zyków obcych; stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych; doskonalenie umiejęt - ności mówienia i czytania; wzbudzanie i kształce - nie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej; rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka; mobilizacja do pokonywania trudności; wzbudzenie wdziecku poczuciawiary we własne siły i możliwości; dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności do osiągnięcia sukcesu; nawiązanie przyjaznych kontaktów w re - lacji terapeuta–dziecko. Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie zmetodyką terapii pedagogicznej. Program pozwala na spersonalizowanie ścieżek te - rapeutycznych. • wymagania techniczne: Windows 8/10; procesor: Intel Core i5 lub porównywalny; pamięć: 4 GB RAM; port USB 2.0/3.0; miej- sce na dysku: 50 GB

DP 8090 Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO zawiera: Dedykowany notebook wraz z instalacją DP 8090 NOTEBOOK

Listwa zasilająca DP 8903 LISTWA Opaski frotte 4 szt DP 8903 OPASKI Audiometr medyczny DP 8903 AUDIOMETR

Listwa zasilająca DP 8090 LISTWA Opaski frotte 4 szt DP 8090 OPASKI

54 990 zł

43 790 zł

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

99

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator