Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

PEWNY START

O dojrzewaniu • zawiera: 25 kart demonstracyjnych, 40 ćwiczeń interaktywnych oraz 3 animacje (w tym ich wersje dla osób niedosłyszących i niesłyszących)

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE OGLĄDAM, UCZĘ SIĘ, POTRAFIĘ

WOKÓŁ PÓR ROKU

.

o . s

ŚWIATWOKÓŁ MNIE

O DOJRZEWANIU. CHŁOPCY

WOKÓŁ PÓR ROKU

O DOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

Filmy sytuacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

. o . s

ISBN 978-83-262-2693-9

. o . s

ISBN 978-83-262-2763-9

OGLĄDAM, UCZĘ SIĘ, POTRAFIĘ

ODOJRZEWANIU. CHŁOPCY

ODOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

Materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

www.wszpwn.pl www.pwn.pl infolinia: 22 69 54 800

Materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

www.wszpwn.pl www.pwn.pl infolinia: 22 69 54 800

ISBN 978-83-262-2681-6

ISBN 978-83-262-2688-5

SWM_FILM_nadruk.indd 1 2/20/17 2:48 PM Karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ć

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

wokol-por-roku_multibook_nadruk.indd 1

7/19/17 4:16 PM

www.wszpwn.pl www.pwn.pl infolinia: 22 69 54 800

www.wszpwn.pl www.pwn.pl infolinia: 22 69 54 800

ć

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ć

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

chlopcy_multibook_nadruk.indd 1

6/29/17 12:36 PM

dziewczyny_multibook_nadruk.indd 1

7/4/17 4:33 PM

SWM_FILM_okladka.indd 1

2/20/17 3:34 PM

Świat wokół mnie PN 0086 205 zł Karty demonstracyjne i fil - my sytuacyjne pokazujące, jak zachowywać się podczas wyjścia do znajomych, wizytyu lekarza, w kontakcie z osobą nieznajomą. • 18 kart i 9 filmów

Wokół pór roku PN 0087 205 zł Trzy obszary tematyczne: Wo - kół jesieni, Wokół zimy, Wokół wiosny, wokół lata. • 46 kart demonstracyjnych oraz 150 ćwiczeń interatywnych; etap eduka- cyjny: klasy 4-8, gimnazjum.

Chłopcy PN 0089

Dziewczęta PN 0088 205 zł • Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa narząów płciowych, Miesiączka, Higiena i ubiór, Wizyta u ginekologa

Świat wokół mnie PN 0097 169 zł Pakiet materiałów z zakre - su kształtowania umiejętności społecznych. • karty pracy: 200 z ćwiczeniami, 24 do ćwiczeń manualnych, z emocjami, z historyjkami obrazkowymi; etap edu- kacyjny: klasy 7-8, gimnazjum

O dorosłości PN 0098 185 zł Rozwija kompetencje społecz - ne osób zaczynających dorosłe życie i wchodzących na rynek pracy. • 164 karty pracy, instrukcje zachowań, 7 historyjek oraz 20 czytanek; etap edukacyjny: szkoła przysposabiająca do pracy

205 zł • Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa narządów płciowych, Erekcja i wytrysk, Higiena i golenie, Wizyta u urologa

ZA J Ę C I A R EWA L I DACY J NE

ZA J Ę C I A R EWA L I DACY J NE

ZA J Ę C I A R EWA L I DACY J NE

1 POZIOM 1

1 POZIOM

1 POZIOM

FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Katarzyna Smolińska

ORIENTACJA PRZESTRZENNA Marta Pągowska

KONCENTRACJA UWAGI Agnieszka Górska

KARTY PRACY

KARTY PRACY I ĆWICZENIA

KARTY PRACY

Pewny start. Cztery pory roku PN 0095 169 zł Pewny start. Cztery pory roku W zestawie umieszczono za - dania przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia. Za - proponowane treści nawiązują do pór roku i zmian w przy - rodzie. • 300 kart pracy • etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej

001A_P_1_funk_spol.indd 1

9/6/16 8:56 AM

004A_P_1_orientacja.indd 1

9/6/16 8:27 AM

003A_P_1_koncentracja.indd 1

9/6/16 8:25 AM

Zajęcia rewalidacyjne. Orientacja przestrzenna PN 0092 52 zł Propozycje ćwiczeń i zabaw ruchowych, które służą kształ - towaniu i rozwijaniu u ucznia orientacji przestrzennej i kie - runkowej.

Zajęcia rewalidacyjne. Funkcjonowanie społeczne PN 0090 52 zł Rozwija funkcje percepcyjno - -motoryczne, doskonali proce - sy emocjonalno-motywacyjne i poznawcze oraz technikę czytania, pisania, komuniko - wania się.

Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi PN 0091 52 zł Dwie części: pierwsza zawie - ra karty odnoszące się do pór roku, druga - karty o zróżnico - wanej tematyce.

Mój dobry rok PN 0096 175 zł Materiały oparte na kalenda - rzu rocznym. • karty pracy, ćwiczenia plastyczne, historyjki i książka kucharska; etap edukacyjny: klasy 4-8

114

Made with FlippingBook Proposal Creator