Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

MATEMATYKA BEZ RESZTY

Matematyka bez reszty klasa I. Przygoda 1 Podróże EX 2103 299 zł Produkt przenosi do świata Podróży. Pakiet pozwa - la zaplanować wycieczkę, obliczyć czas potrzebny na przemierzenie drogi na górskim szlaku, a także przygotować odpowiedniej wielkości bagaż.

Matematyka bez reszty klasa I. Przygoda 2 Pasje EX 2104 299 zł Pasje to zagadnienie lubiane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W tej części pakietu uczniowie przekonają się, że wiele z nichwymaga znajomości podstaw matematyki, chociażby gra na instrumencie, czy majsterkowanie.

Matematyka bez reszty cz. 2 EX 2119 799 zł Druga część programu „ Matematyka bez resz - ty ”zawiera1500zadańdo 3PrzygódTematycznych – Dawne dzieje, Polska w świecie, Zawody – wpro - wadzających zagadnienia związane z matematyką: • 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem; • 9 interakcji –zabawy dla całej klasy np. wnauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie; • 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki.

Matematyka bez reszty cz. 1 EX 2102 799 zł Pierwsza część programu „ Matematyka bez reszty ” zawiera 1 500 zadań do 3 Przygód Tematycznych – Podróże, Zakupy, Pasje –wprowadzających zagadnienia związane z matematyką: • 18 filmówedukacyjnych–wprowadzającychw zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem • 9 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie • 18ćwiczeń–pozwalającychna utrwaleniewiedzy zzakresumatematyki

Matematyka bez reszty klasa I. Przygoda 3 Zakupy EX 2105 299 zł Ostatnia przygodaw części pierwszej produktu po - zwala wyposażyć uczniów w podstawowe umie - jętności związane z robieniem zakupów. Podczas różnych aktywności dzieci planują listę zakupów, ważą produkty na interaktywnej wadze, a także poznają wartość pieniądza. Sprawdzają również czywystarczy imoszczędności na wszystkie zakupy, które zaplanowali.

Matematyka bez reszty klasa II. Przygoda 4 Dawne dzieje EX 2120 299 zł Co ciekawego kryją dawne dzieje? Czymzasłynęła Polska w świecie? Ile ważyły dinozaury, jak stary jest świat, ile mierzy „łokieć”, a ile „stopa”? To py - tania, na które uczeń znajdzie odpowiedz podczas aktywności z pakietem Dawane dzieje. Uczniowie w trakcie zajęć z przygodą przekonają się, że na - wet historycy powinni znać podstawy matematyki.

127

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator