Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

MONITORY INFORMACYJNE

Wirtualna Gazetka to alternatywa dla tradycyjnych tablic oraz gablot informacyjnych. To systemwyświetlania różnych informacji np. komu - nikatów, zdjęć, filmów, treści edukacyjnych, za pomocą elektronicz - nych ekranów montowanych na korytarzach szkolnych. Pozwalają w ciekawy sposób prezentować treści zwracając uwagę uczniów.

wirtualna gazetka

Zestaw startowy: odtwarzacz multimedialny, oprogramowaniem do zarządzania i tworzenia gazetki z licencją startową, konfiguracja urzą - dzeń, szkolenie wdrożeniowe dla użytkowników, roczna licencjaw naj - wyższym wariancie, wsparcie techniczne

Zestaw Startowy DA 5001

3 400 zł

Zestaw Startowy z ekranem 42'' DA 5002

4 600 zł

Zestaw Startowy z ekranem 50'' DA 5003

5 100 zł

Zestaw Startowy z ekranem 55'' DA 5004

6 100 zł

Zestaw Startowy z ekranem 65'' DA 5005

7 200 zł

52

Made with FlippingBook Proposal Creator