Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCA- TIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

1 6

Percepcja wzrokowa LJ 0008 1 950 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagają - cych usprawnianie i rozwój percepcji wzroko - wej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Program przeznaczony dowykorzystania na zajęciach ko - rekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dy - daktyczno-wyrównawczych. Składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych i 200 kart pracy do wydruku oraz zestawumateriałówdodatkowych. Program Percepcja wzrokowa to: • jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku; odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej); pierwszyprodukt interaktywnynapolskimrynkuopartyometodęM.Frostig;produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany; produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zawartość programu została podzielona na trzy części: materiał tematyczny (ilustracje), matematyczny (symbole i figury), materiał językowy (litery i cyfry)

• Wkażdej części znajdują sięzestawy ćwiczeńmultimedialnych z podobnych obszarów: 1. Stałość spostrzegania; 2. Spostrzeganie figury i tła; 3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni; 4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych; 5. Koordynacjawzrokowo-ruchowa; 6. Pamięć wzrokowa;7. Jarmark rozmaitości (zawieraćwiczeniaz różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga i koncentracja). Propozycja uzupełniona została o zestaw dodatkowychmateriałówi publikacji autorskich rozszerzających spektrummożliwości zastosowania tegoproduktu(np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny). • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline. Licencja na czas nieokreślony. • Cała seria mTalnet otrzymała wyjątkową nagrodę Logo BETT Awards Finalist. • Wraz z każdym programem mTalent terapeuta/nauczyciel otrzymuje bezpłatne SZKOLENIE online z obsługi programu mTalent zakończone wydaniem imiennego certyfikatu.

78

Made with FlippingBook Proposal Creator