Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCA- TIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

1 6

Matematyka 1 Trudności w liczeniu. Seria mTalent LJ 0010 1 890 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeńwspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przezna - czony dla dzieci od 6 roku życia przejawiających trudności w tymzakresie. Dowykorzystania na za - jęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktycz - no-wyrównawczych. Program składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych i 200 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce. Podany materiał cechują nastę - pujące rozwiązania metodyczne: • od konkretu do abstrakcji • materiał bliski dzieciom tzw. „Matematyka codzienności”; zadania na logiczne myślenie; ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków–każde działanie jest rozdzielone namniejsze etapy; produkt zawieramatematycznegry zespołowe,wktórychmogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia; wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów; zadania na myślenie przestrzenne

i perspektywiczne; elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej; inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym; zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne. • Wprogramiemateriał ćwiczeniowy podzielony jest na5dużych działów, awkażdymz nich znajdują się klarowniewydzielone zestawy ćwiczeń, wktórychw sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności: • Od jedności do wielkości; • Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste • zadanie;

• Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy; • Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy; • Trochę łamigłówek, dla mądrych główek

• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline. Licencja na czas nieokreślony.

80

Made with FlippingBook Proposal Creator