Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

• atrakcyjne dla dziecka wspomaganie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki, jeśli trudności w pisaniu zostaną zdiagnozowane; • zestawćwiczeń zmikro- i makromotoryki (np. specjalnie zaprojektowane ćwiczenia rozmachowe na tablicę interaktywną), wspomagające rozwój wielu innych (poza umiejętnością pisania) obszarów, przydatnych w późniejszym życiu uczniów (np. mowa, precyzja, propriocepcja, koordynacja ogólna); • największy na rynku zestawćwiczeń uwzględniającychwiele umiejętności potrzebnych w trakcie nauki pisania, przed nią, jak i w przypadku niepowodzeń; • dostosowanyprzez specjalistęmateriał dopracyz czteremazróżnicowanymi pod względem wieku, rozwoju i możliwości grupami (są tu zadania dla: trzylatków, czterolatków, pięciolatkóworaz dla grupy dzieci 6/7 letnich); • technologiawspomagająca intuicjęwedukacji, np. automatyczna kontrola prawidłowego kierunku, kształtu, kolejność kreślenia w przypadku liter, kontrola liczby przeciętych konturów i pominiętych punktów i inne; • pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności grafomotorycznej) i diagnozie kontrolnej; • zestaw pomocy dodatkowych uatrakcyjniających ćwiczenia paluszków, typu: farby domalowaniapalcami, kredki, drewnianekoraledonawlekania, krążek rehabilitacyjny, tacka edukacyjna, pęseta, drewniany bączek; • podręcznik metodyczny napisany przez specjalistkę w zakresie trudności wpisaniu i wieloletnią członkinięZarząduGłównegoPolskiego Towarzystwa Dysleksji (Pani Małgorzata Rożyńska). • Cała seriamTalnet otrzymaławyjątkowąnagrodęLogoBETTAwards Finalist. • Wraz z każdym programem mTalent terapeuta/nauczyciel otrzymuje bezpłatne SZKOLENIE online z obsługi programu mTalent zakończone wydaniem imiennego certyfikatu.

Trudności w pisaniu 1. Seria mTalent LJ 0011 1 350 zł Specjalistyczny program umożlwiający diagnozę, profi - laktykę i terapię dysgrafii oraz wspierający naukę pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci od trzeciego roku życia. Służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno - -kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wy - równawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obni - żonym napięciem mięśniowym). Jako narzędzie profilak - tyczne przygotowuje dzieci do nauki pisania, wspomaga - jąc tradycyjną naukę kreślenia liter. Składa się z ponad 1000 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych. Przeznaczony jest dla terapeutów peda - gogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania. • Programprzeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera z monitorem dotykowym, tabletu, smartfona, oraz tablicy lubmonitora interaktywnego (na systemachWindows, Android oraz iOS). Licencja bezterminowa na 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) i 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu). Program mTalent Trudnosci w pisaniu to: • blisko 1000 ekranów z ćwiczeniami interaktywnymi na tablicę interaktywną, komputer zmonitoremdotykowym lub tablet (wymienione

1 6

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCA- TIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

urządzenia nie są elementem zestawu); • bogaty zestaw kart pracy do wydruku;

• innowacyjny, a jednocześnieprostywużyciu zestawkształtujący poprawne nawyki w zakresie kreślenia odręcznego, a także przygotowujący rękę do trudnej, ale niezbędnej sztuki pisania;

1 6

Ortografia. Seria mTalent LJ 0025 1 350 zł Wiek: 6+. Bezpłatne wsparcie techniczne producenta. Pakiet Ortografia opracowany z myślą o nauczycielach, logopedach i pedagogach do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno- wyrównawczych, w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym. Składa się z ponad tysiąca ekranów z ćwiczeniami interaktywnymi świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni orazzestawumateriałówdodatkowych (autorskie pomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny, książka i inne). Zaproponowany materiał pozwala doskonalić oznaczanie spółgłosek, samogłosek, różnicowania użycia znaków, użyciawielkiej i małej litery, a także pisowni łącznej bądź rozłącznej.

Praca z programem mTalent ORTOGRAFIA możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom), z dostępem do Internetu. Program współpracuje z większością urządzeń typu: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon, na systemach Windows, Android oraz iOS. • Licencja bezterminowa, 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) + offline (praca bez dostępu do Internetu). • drukowany poradnik metodyczny GRATIS • zestaw drukowanych kart „Orto-Fiszki” GRATIS • pięknie ilustrowana książka zwyliczankami ortograficznymi „Orto-Rymy” GRATIS

81

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator