Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Czytanie SY-LA-BA-MI

1 5

Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

• poradniki metodyczne, • instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, • książkazeszkoleniemzzakresu tworzeniaautorskichmateriałówinte- raktywnych. Pozwala to na pełną indywidualizację procesu nauczania, w tym– czytania. Praca z programemmożliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom), zdostępem do internetu. Aplikacja współpracuje z większością urządzeń typu: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon, na systemach Windows, Android oraz iOS. • licencja: bezterminowa, 3 stanowiska online (wymagany dostęp do internetu) + offline (praca bez dostępu do internetu). • wiek3+(Czytanie sylabami cz.1) oraz5+(Czytanie sylabami cz.2) • bezpłatne wsparcie techniczne producenta

Pakiet dwóch programów przeznaczonych dla dzieci w wieku 3+ oraz 5+ lub dzieci w innym wieku rozwojowym, ale wymagających wsparcia w tym zakresie.Pakiet zawierający zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania opartych na zbiorze sylab otwartychorazćwiczeńinspirowanychmetodą18struktur wyrazowych.Programmożnawykorzystaćnazajęciach dydaktycznych (np. roczneprzygotowanieprzedszkolne lub wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej i innych obszarach mających na celu wykształcenie u dziecka umiejętność czytania. Całość interaktywna (ponad 1000 ćwiczeńwpakiecie obu części programu) uzupełniają drukowalne karty pracy (ponad 200) oraz pomoce nieinteraktywne dołożone do pudełka: • zestawkart, pt. „Stolikowagra sylabowa”, którąmożnawykorzystać również w ćwiczeniach bez komputera,

logopedyczne - profilaktyka logopedyczna; moduł wspomagającydiagnozę i ewidencję zajęć - kartoteka. Praca z programem możliwa jest także bez dostępu do internetu. Aplikacja współpracuje z większością urządzeń na systemach Windows, Android oraz iOS, typu: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon. Licencja bezterminowa, 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) + 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do internetu). Dodatkowe wyposażenie zestawu: mikrofon, słuchawki, głośniki, ilustrowanaksiążkazwyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książkaze szkoleniemz zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny. • wiek: 4+ • bezpłatne certyfikowane szkolenie online z obsługi programu

Zajęcia logopedyczne II. Seria mTalent LJ 0026 1 590 zł Program z serii mTalent to pomoc multimedialna dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Zawartość programu stanowi ponad 1400 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 400 kart pracy do wydruku. Zajęcia logopedyczne w proponowanej formie można wykorzystać zarówno w placówkach szkolnych jak i gabinetach logopedycznych, terapeutycznych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie znajduje się materiał z następujących obszarów: głoski tylnojęzykowe (K, G, H); głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N; słuch fonemowy; mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały zróżnicowaniagłosekbezdźwięcznychiichdźwięcznych odpowiedników); tematyczne (np. grupowe) zajęcia

Czytanie SY-LA-BA-MI I. Seria mTalent LJ 0027

Czytanie SY-LA-BA-MI II. Seria mTalent LJ 0037

790 zł

790 zł

82

Made with FlippingBook Proposal Creator