Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

LOGOPEDIA PRO POSZERZONA

Logopedia PRO. Pakiet poszerzony v. 3.0 (2 stanowiska) DP 0640A 3 890 zł Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna może służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być stosowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy. Jedyny logopedyczny produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek ( głoskaw izolacji, głoskawsylabach, głoska w logatomach, głoska w wyrazie, głoska wzestawieniachwyrazowych, głoskawzdaniach, głoskaw tekście). „Czystość fonetyczna”materiału

wwyrazie. Diagnozawzakresie artykulacji, rozumieniamowy oraz umiejętności wypowiadania się; aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej terapii – możliwość śledzenia postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii; ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem+ scenariusze zajęć; dwie publikacje drukowane w zestawie: „Przesiewowe badanie mowy”- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i „ Logorymy”. (nowość 2021!); profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 komputer. (nowość 2021!); programwspółpracuje zmonitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024 W zestawie: Mikrofon DP 0640MIKROFON

językowego nawszystkich etapach terapii głosek. Możliwość wielokrotnegowykorzystania jednego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi. Możliwość nagrywania głosu dziecka. Atrakcyjne elementymotywacyjne –m.in. 8postaciMówtakówdowyboru. Seriaprogramów eduSensus Logopedia PRO pakiet Poszerzony jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Logopedia PRO pakiet Poszerzony jest rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. • LogopediaPROpakiet Poszerzony zawiera: 12specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci zaburzeń mowy i języka oraz procesów komunikacji: ponad2300 interaktywnych ćwiczeń i blisko900kart pracy do wydrukuwprogramie; szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący (moduł podstawowy); różnicowanie szeregów; głoska r (moduł podstawowy); szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł profesjonalny); głoski r,l ( moduł profesjonalny); mowa bezdźwięczna; sfonem; echokorektor; dodatkowo w programie: obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej, zawiera700 interaktywnych ilustracji dobadaniaartykulacji wybranej głoski wewszystkichpozycjach

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

85

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator