Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

LOGOPEDIA PRO GOLD

Logopedia Pro. Pakiet Gold (2 stanowiska) DP 0633A 4 490 zł Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tymumiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna może służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być stosowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy. Jedyny logopedyczny produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek ( głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logatomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, głoska w zdaniach, głoska w tekście). „Czystość

w zakresie artykulacji, rozumienia mowy oraz umiejętności wypowiadania się; Aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej terapii –możliwość śledzenia postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii; ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem + scenariusze zajęć; dwie publikacja drukowane w zestawie: „Przesiewowe badanie mowy”- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i „ Logorymy”. (nowość 2021!); profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 2urządzenia: 2komputer. (nowość 2021!); programwspółpracuje zmonitorami i tablicami interaktywnymi, programwpełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata. W zestawie: Mikrofon DP 0633MIKROFON

fonetyczna” materiału językowego na wszystkich etapach terapii głosek. Możliwość wielokrotnego wykorzystania jednego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi. Możliwość nagrywania głosu dziecka. Atrakcyjne elementy motywacyjne – m.in. 8 postaci Mówtaków do wyboru.Logopedia PRO pakiet GOLD jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Logopedia PRO pakiet GOLD jest rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. • Logopedia PRO pakiet GOLD zawiera: 14 specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci zaburzeń mowy i języka oraz procesów komunikacji: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł podstawowy); różnicowanie szeregów, głoska r (moduł podstawowy); szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł profesjonalny); głoski r,l ( moduł profesjonalny); mowa bezdźwięczna; sfonem; echokorektor; głoski tylnojęzykowe k, g, h; trening logopedyczny; dodatkowo w programie: obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej, zawiera 700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie, diagnoza

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

86

Made with FlippingBook Proposal Creator