Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

LOGO-GRY DP 0634

W zestawie LOGO-GRY: • program multimedialny na pendrive • profesjonalny mikrofon

niami, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. • wymagania techniczne: Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit; Procesor 2,4GHz; 2GBpamięci RAM(dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit); Kar- ta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768; Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany); Mysz lub inne urządzenie wskazujące; Port USB 2.0/3.0;300 MB miejsca na dysku twardym W zestawie: Mikrofon DP 0634MIKROFON nariuszy zajęć oraz zestaw 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków • Wymagania techniczne; Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit; Procesor 2,4GHz; 2GBpamięci RAM(dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit); Kar- ta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768; Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany); Mysz lub inne urządzenie wskazujące; Port USB 2.0/3.0; 500 MB miejsca na dysku twardym W zestawie: Mikrofon DP 0636MIKROFON

1 599 zł Zestaw gier sterowanych głosem, do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi. Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna, nauka języka, zajęcia z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczym. Odbiorcy: logopedzi, nauczyciele przedszkola, pedagodzy specjalni, rodzice. Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji. 1 099 zł Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu. Opiera się na idei połączenia kolorowych plansz, animacji oraz naturalnych odgłosów otaczającego nas świata, stanowiąc uniwersalne narzędzie wspierające naturalne i wspomagane nabywanie języka oraz terapię logopedyczną, zwłaszcza dzieci z zaburzeniami rozwoju języka i dzieci z uszkodzonym narzędziem słuchu. Jest to również rozwiązanie do pracy z dziećmi, które zaczynają mówić Mówiące obrazki DP 0636 1 599 zł Program przeznaczony do stymulacji najważniejszych obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu. Pokazuje, jak w ciekawy sposób wykorzystać można rytmikę i muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej. Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna, zajęcia z dziećmi zzaburzeniami słuchu.Odbiorcy: logopedzi, nauczyciele przedszkola (dzieci młodsze). Beneficjenci: dzieci uczące sięmówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji. Główne obszary Logorytmika DP 0635

• przewodnik metodyczny zawierający propozycje sce- nariuszyzajęćorazzestawy tekstówterapeutycznych. • Na program składa się 26 gier wspomagających na- bywanie umiejętności operowania cechami dźwięku, takimi jak: wysokość, głośność (natężenie), dźwięcz- ność, czas trwania • Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojemmowy, zaburzeniami zespektrumautyzmu, niepełnosprawnością umysłową lub innymi zaburze- – ćwiczenia stymulują rozwój percepcji słuchowej, uwrażliwienie na dźwięki, umiejętność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, opanowanie różnych pojęć językowych. Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna. Odbiorcy: logopedzi, nauczyciele przedszkola (dzieci młodsze), rodzice. Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu oraz komunikacji. W zestawie MÓWIĄCE OBRAZKI znajdują się: • program multimedialny na pendrive, • profesjonalny mikrofon • przewodnikmetodyczny zawierający propozycje sce- wykorzystania programu LOGORYTMIKA: profilaktyka zaburzeń mowy i języka, wspomaganie nabywania umiejętności językowych, wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego, stymulowanie polasłuchowego, kształtowanieumiejętności rozpoznawania dźwięków, wsparcie w terapii opóźnionego rozwoju mowy, rozwijaniekoordynacjiwzrokowo-słuchowo- ruchowej, praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii. Programszczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, opóźnionymrozwojemfunkcjipoznawczych. Wzestawie LOGORYTMIKA znajdują się:

• program multimedialny na pendrive • profesjonalny mikrofon

• przewodnikmetodyczny zawierający propozycje sce- nariuszyzajęć orazzestawy tekstówterapeutycznych • Danetechniczne:Windows7/8/10-wersje32- i64-bit; Procesor 2,4 GHz; 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub4GB(dla systemu64-bit); Kartagraficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768; Karta dźwię- kowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany); Mysz lub inne urządzenie wskazujące; Port USB 2.0/3.0; 1 GB miejsca na dysku twardym W zestawie: Mikrofon DP 0635MIKROFON

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

88

Made with FlippingBook Proposal Creator