somnus nr 4_2018

FØRERKORT

Fremdeles tvil om førerkort M ange leger vet ikke hva somkreves for at du skal få beholde førerkortet og når detmå tas fra deg på grunn av søvnsykdom. Helsedirektoratet sliter ogsåmed å svare på hvor grensen går.

«Forsvarlig» Fastlegen får ikke konkret svar på når det er nødven- dig å sende pasien- ten til ny søvnregis-

Han skrev det i fjor som svar til en fastlege som spør om den som har søvnapné, faktisk må gjennom en ny søvnregistrering hver gang helseat- testen skal fornyes. Det vil si hvert tredje år for personbil, hvert år for større kjøretøyer. Bare for ordens skyld. Ventetiden på søvnregistrering varierer sterkt, men nærmere halvparten av pasientene som ble behandlet i fjor, var på syke- hus med mer enn et halvt års ventetid på registrering. I fjor mistet 39 sjåfører fører- kortet på grunn av søvnsyk- dommer. Eller, for å være helt eksakt: Fylkesmennene rådet politiet til å inndra 39 førerkort. Det viser tall som Somnus har fått fra Helsedirektoratet. Totalt rådet fylkesmennene politiet til å inndra 8998 fører- kort i fjor. mistet førerkortet 39

Tekst: Georg Mathisen

Fylkeslegen sa at fastlegen måtte sende pasienten på sykehuset – syke- huset sendte henvisningen tilbake til fastlegen med beskjed om at dette kunne han gjøre selv. Forvirringen har vært stor helt siden de nye fører- kortforskriftene trådte i kraft. Helsedirektoratet arbeider med å få fastslått enda klarere hva som skal til for at du skal få kjøre videre. Spørsmålene handler først og fremst om søvnapné. Den som har narkolep- si, med og uten katapleksi, kan kjøre personbil, motorsykkel og traktor med ny helseattest hvert år. Som regel tar det tre til seks måneder fra behandlingen starter til symptomene ikke er verre enn at det går an å få tilbake førerkortet, ifølge Helsedirektoratet. Apné-tvil Om søvnapné er det mye mer tvil om hvor grensene går. – Dagens fører- kortveileder inneholder relativt begrenset informasjon om hvordan forskriftsteksten om søvnapné skal håndteres, konstaterer prosjektdirek- tør Jon Hilmar Iversen i Helsedirektoratet.

trering. Derimot får han vite at legen skal ha et «forsvarlig beslutnings- grunnlag» for avgjørelsen sin om du skal kunne kjøre bil eller ikke. Det betyr at legen må gjøre «tilstrekke- lig» med vurderinger og undersø- kelser. Dessuten må legen fortelle pasienten hvor lenge det bør gå til neste undersøkelse. – Jo større usikkerhet det er om helsetilstanden og hvilken risiko den gir for trafikksikkerheten, jo større krav stilles til legens beslutnings- grunnlag, fastslår Helsedirektoratet. Der legen er i tvil, bør det måles objektivt hvor godt behandlingen vir- ker. Da er det ikke nok bare å høre på hva pasienten sier. Vurderer konkrete krav – Helsedirektoratet vil vurdere om det skal stilles konkrete krav til hvil- ke undersøkelser som skal gjøres for personer med obstruktiv søvnapné, herunder også kontrollhyppighet. Per i dag overlates dette til legen, fastslår Jon Hilmar Iversen i Helsedirektoratet i brevet.

4

SOMNUS NR 4 – 2018

Made with FlippingBook - Online catalogs