CHEMAGAZÍN 5-2023

RAMANOVA SPEKTROSKOPIE

WITEC ALPHACART: RAMANOVA MIKROSPEKTROSKOPIE SE STALA MOBILNÍ

Oxford Instruments WITec představil alpha- CART, přenosný konfokální Ramanův systém vědecké třídy. alphaCART umožní výzkumníkům přenést laboratoř ke vzorku pro on-site chemic- kou charakterizaci, jak rychlostí, citlivostí, tak i rozlišením odpovídající osvědčeným stacionár- ním systémům WITec. Tento nový přístroj spojuje libovolně umís- titelnou Ramanovu sondu, připojenou op- tickým vláknem, s laserem, spektrometrem a notebookem, vše umístěné do robustního přepravního kufru s kolečky. Poskytuje vysokou citlivost i rozlišení na hranici difrakčního limitu a konfokalitu. Tyto vlastnosti umožňují měřit skrz i uvnitř transparentních materiálů a zvidi- telnit i materiály s nízkou intenzitou rozptylu dokonce i ve vzorcích s vysokým pozadím. alphaCART také nabízí integrované osvětlení bílým světlem a barevnou videokameru pro detailní prohlížení vzorku. Výzkumy archeologických vzorků, umělec- kých děl, kulturního dědictví nebo v geologii se často provádějí mimo laboratoře nebo bezpečné sklady. Materiálová věda, výroba, stavebnictví nebo experimenty s analýzou plynů se pravidelně provádějí mimo konvenční laboratorní prostředí. alphaCART byl vyvinut tak, aby v takovýchto podmínkách poskytl analytický výkon bez kompromisů.

Obr.: Přenosný konfokální Ramanův systém alphaCART

šenství a možností rozšíření. Excitační lasery různých výkonů jsou k dispozici ve vlnových délkách 532 nm, 633 nm nebo 785 nm a jiné vlnové délky mohou být v případě požadavku také dodány. Spektrometry optimalizované pro mimořádně vysokou optickou propustnost v daném rozsahu vlnových délek, mikrosko- pické objektivy a hardware pro polohování jsou také uživatelsky konfigurovatelné. https://raman.oxinst.com/products/ /raman-microscopes/alphacart

“ alphaCART přenáší plný výkon našich špič- kových konfokálních Ramanových přístrojů na místa, kde jsou vzorky, které jsou příliš velké, cenné nebo křehké na přemístění, ” řekl produk- tový manažer firmy WITec Thomas Dieing, “ Může charakterizovat barvy pod ochranným sklem, může být používán v sejfech pro nede- struktivní analýzu pokladů nezměrné hodnoty nebo může nahlížet okénky do reakčních komor a monitorovat chemické procesy v reálném čase. ” alphaCART využívá modularitu mikroskopů řady alpha300 a sdílí plnou šíři jejich příslu-

21

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online