CHEMAGAZÍN 5-2023

INZERCE

Specifický povrch adsorpcí plynu Hustota Refraktometrie Polarimetrie Viskozita Charakterizace částic

     

profesionálním servisem

Great people | Great instruments

28. 11. 2023 / Hotel Don Giovanni Prague

Hmotnostní spektrometrie v (bio)farmaceutické analýze Mass Spectrometry in (Bio)Pharmaceutical Analysis

Příprava vzorků a separace: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové — Jak může metoda HILIC pomoci ve Vaší laboratoři? Ing. Martin Moos, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Automatizovaná platforma pro stanovení chirality farmaceutických produktů a metabolitů využívající chlormravenčany Malé molekuly: Mgr. Eva Harazim, Ph.D. Teva Czech Industries s.r.o. — Význam hmotnostní spektrometrie při identifikaci nečistot Ing. Michal Godula, Ph.D. Thermo Fisher Scientific — Inovace a vývoj analytické instrumentace Ing. Petra Dinisová Zentiva, k.s. — Kvantifikace stopových nečistot ve farmacii: QqQ vs. Orbitrap Exploris doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. VŠCHT Praha — LC-MS ve forenzní analýze

Biofarmaka a oligomery: Mgr. Martin Hubálek, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Analýza monoklonálních protilátek a jejich konjugátů pomocí hmotnostní spektrometrie Ing. Martina Čumová, Ph.D. Synthon, s.r.o. — LC/UV-MS analýza syntetických oligonukleotidů — výzvy, kam se podíváte Ing. Lenka Svobodová, Ph.D. APIGENEX s.r.o. — Využití HRMS v oblasti peptidové chemie Ing. Matěj Šimek, Ph.D. Contipro a.s. — Hyaluronan v očích LC-MS: zkoumání metabolismu a syntézy značením 13 C

Registrační formulář

33

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online