CHEMAGAZÍN 5-2023

LABORATORNÍ TECHNIKA

MEMMERT – 90 LET ÚSPĚŠNÉHO PŘÍBĚHU Z METROPOLITNÍHO NORIMBERKU

Když Willi Memmert a jeho manželka Eva-Ba- bette Memmert před více než 90 lety otevřeli dveře svého malého elektrotechnického podniku ve svém rodném městě Schwabachu, netušili, že za 15 let později budou jednat se zákazníky na druhé straně zeměkoule. Ani si nepředstavovali, že budou úzce spolupracovat se společníky v Indii a Egyptě, aby tam rozšířili své obchodní zájmy a položili základy budoucích dlouhodobých part- nerství. A co víc, to vše bez znalosti angličtiny. Podnikatel Willi Memmert byl nicméně přesvěd- čen, že pro jeho vlajkový produkt existuje trh i za hranicemi Německa, a měl v úmyslu toho využít. Základ úspěchu V roce 1947 Červený kříž pověřil vyškoleného elektrotechnika výrobou horkovzdušného ste- rilizátoru „Aeolus“. Používal se ke sterilizaci injekčních stříkaček a dalšího lékařského vyba- vení, čímž hrál aktivní roli v prevenci epidemií a nemocí. Úspěch dal zakladateli společnosti za pravdu: v polovině 50. let již společnost Memmert vyvážela své přístroje do zahraničí. Obr. 1: První horkovzdušný sterilizátor Mem- mert: Aeolus

Obr. 2: Letecký pohled na výrobní závod v německém Buechenbachu

na světě Memmert doplnil svůj sortiment o vlastní elektronické regulátory. Dalším průkopnickým počinem Memmertu v tomto odvětví bylo uvedení prvních chlazených inku- bátorů s Peltierovými články v roce 2000. Tato technologie nejenže nabízí špičkovou přesnost při provozu zařízení s regulací vnitřního kli- matu a teploty, ale také efektivní energetickou účinnost a nákladnost. Zvláště pozoruhodné jsou dvě generace zařízení z let 2003 a 2012, které nadefinovaly průmyslové standardy z hlediska funkčnosti, přesnosti a snadného použití pro laboratoře i průmysl. Není proto žádným překvapením, že Memmert slaví letošní výročí s heslem „ 90 let úspěchu “. Budoucnost Mezitím se komory Memmert adaptovaly na budoucnost. Speciálně vyvinutý software umožňuje programovat nejnovější generaci spotřebičů na dálku a propojovat je mezi sebou. Z domácího počítače, tabletu – odkudkoli na světě. Dalším logickým vývojem, jenž vyplynul nejen ze stále se rozrůstajícího síťového podni- kání Memmertu, bylo založení distribuční spo- lečnosti v Číně v roce 2010, následováno v roce 2012 Indií. Další se otevřely v USA a východní Evropě. Existují samostatné týmy pro Ně- mecko, Francii, Španělsko a Spojené království. „ S mnoha našimi zákazníky udržujeme vztahy, které trvají desítky let, v některých případech i po generace, “ říká Christiane Riefler-Karpa. „ Důvěra, kterou do nás naši zákazníci vkládají, je nejcennějším kapitálem naší společnosti. “ A právě pro tyto zákazníky bude Memmert dodávat to nejlepší i v budoucnu. www.memmert.com

vnitřního klimatu a teploty. Inovační cykly původně malé rodinné firmy se stále zkracovaly. Aeolus a další milníky Základním kamenem úspěchu společnosti byl „Aeolus“. V 50. letech 20. století následoval další milník: mechanický ovladač, který nabízel na tehdejší dobu výjimečně vysokou přesnost. Teplotu bylo možné nastavit pomocí ovlá- dacího knoflíku s přesností ± 0,5 °C. Stejně tak byl revoluční produkt uvedený na trh budou- cím globálním hráčem – nejpřesnější zařízení s regulací teploty na světě s topným systémem lisovaným po celém plášti. Jednalo se o technickou inovaci s topnými spirálami zabudovanými mezi pláštěm a vnitřní komorou, což znamenalo, že vůbec poprvé bylo možné postavit horkovzdušný sterilizátor, který nebyl kulatý, ale hranatý – což jej učinilo mnohem praktičtějším. Následující desetiletí bylo svědkem snahy o zavedení sériové výroby, která by umožnila výrazně vyšší produkci. V sedmdesátých a osmdesátých letech se společnost soustředila na automatizaci výroby a zdokonalování pro- duktového designu. V roce 1976 převzala vedení společnosti další generace. Po smrti Williho Memmerta se ve- dení firmy ujaly dcery Grete Memmert-Riefler a Herta Ulrich spolu s manžely. Rozpoznali po- tenciál vzrůstající globalizace a pronikli se svou společností, jež se vždycky snažila naslouchat svým klientům, na nové trhy po celém světě. Nový průlom každých deset let Následovala éra, ve které Memmert opět přinesl na trh absolutní inovaci v technologii regulace teploty: jako jeden z prvních výrobců

Pak budeme muset improvizovat… Toto je jen jeden z mnoha příkladů, které ilustrují improvizaci a praktický organizační talent, jež vydláždily Memmertovi cestu od malé rodinné firmy ke globálně působícímu podniku. Ten dnes vyváží do více než 160 zemí po celém světě. Právě tento pragmatický přístup vedl k vývoji „Aeolusu“ v roce 1947. V té době byly suroviny vzácné, proto Willi Memmert postavil prototyp z recyklovaného hliníku ze starých letadel. „Potřebujeme:…“ „ Náš vývoj je reakcí na návrhy a požadavky na- šich zákazníků, “ říká Christiane Riefler-Karpa, vnučka zakladatele společnosti a výkonná ředitelka od roku 2007. „ Dodáváme řešení. “ Společnost Memmert, která zpočátku dodávala medicínskému segmentu původní „Aeolus“, postupně dostávala stále více dotazů z různých průmyslových odvětví. Ať už jde o výzkum, farmaceutický, kosmetický nebo potravinářský průmysl, v celé éře hospodářského zázraku byla vysoká poptávka po přesné technologii řízení

34

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online