CHEMAGAZÍN 5-2023

LABORATORNÍ TECHNIKA

ODSÁVÁNÍ V LABORATOŘÍCH Odsávání chemických výparů a prachu ve všech typech laboratoří, farmaceutické a biotechno- logické nevyjímaje, je důležitou součástí zabez- pečení laboratoří proti expozici nebezpečným látkám a zachování čistého prostředí pro kvalitní výzkum a vývoj a zachování kvality připravova- ných produktů, ale i opatřením pro ochranu zdraví samotných pracovníků. Většina laboratoří pracuje s různými chemikáliemi a látkami, které mohou vytvářet škodlivé výpary nebo prach. Ve farmaceutických laboratořích vznikají hlavně při míchání chemických sloučenin nebo přípravě práškových směsí a v biotechnologii zejména při úpravě odpadů a organických materiálů nebo při produkci potravin, kde se využívají biologické systémy.

Obr.: Odsávací ramena Nederman FX 2

Zde je několik klíčových aspektů týkajících se odsávání výparů a prachu v laboratořích obecně: Odsávací zařízení: Laboratoře by měly být vybaveny kvalitními odsávacími zařízeními, která dokážou efektivně zachycovat a odvádět výpary, prach a aerosoly z pracovních prostorů. Nejefektivnější jsou lokální technologie umož- ňující odsávání přímo u zdroje, tedy místa, kde dochází k manipulaci s chemikáliemi a práci s prachem. Minimalizuje se tak šíření škodlivin do okolního prostoru a sníží se energetické náklady na filtraci vzduchu. Je výhodou, když ventilátor je vybaven regulátorem, který umož- ňuje upravovat rychlost odsávání v závislosti na potřebách konkrétního pracoviště. Filtrace vzduchu: Odsávaný vzduch musí pak projít vhodnými filtry, které zachytí škodlivé částice a chemikálie. Filtrační jednotky na bázi HEPA filtru (High-Efficiency Particulate Air), vyztužených nanovlákny a aktivním uhlím pomáhají zachytit částice prachu a škodlivé látky z ovzduší, což zlepšuje kvalitu vzduchu v laboratoři. Filtry by měly být pravidelně kontrolovány a vyměňovány, aby byla zajištěna jejich účinnost. Bezpečnostní opatření: Pracovníci v labo- ratořích by měli být proškoleni, nosit osobní ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní postupy týkající se manipulace s chemikáliemi, ale i práce s odsávacími systémy. Pravidelná kontrola a údržba celého odsávacího zařízení zabezpečí jeho spolehlivost a prodlouží jeho životnost. Laboratoře by měly vést dokumen- taci o prováděných činnostech na odsávacím zařízení. To zahrnuje záznamy o prováděné údržbě a výměně filtrů. Polohovatelná odsávací ramena nové generace Velké laboratoře jsou pro práci s chemikáliemi vybaveny vestavěnými odsávacími digesto- řemi. Ne všechny provozy si je můžou dovolit a někde se vzhledem k charakteru práce ani ne- hodí. V takových případech jsou vyžadována malá, flexibilní a snadno použitelná odsávací ramena. Jsou nejhospodárnějším řešením pro odsávání nebezpečných vzdušných ne-

• Rozsáhlé příslušenství a několik druhů dýmníků pro zlepšení odtahu v místě ústí do ramene. Ramena Nederman FX 2 byla vyvinuta na základě počítačových simulací a výsledné proudění odsávaného vzduchu znamená, že jsou zapotřebí ventilátory s menším výkonem, které spotřebovávají méně energie. Další vý- hodou pro uživatele je snížená hladina hluku přibližně o 5 dB ve srovnání s podobnými rameny na trhu. Integrovaná minidýza, která je součástí každého ramene FX 2 , zvětšuje zónu zachycení při práci v blízkosti zdroje. Pokud je zdroj znečištění větší nebo umístěn dále, nabízí společnost Nederman volitelné dýmníky pro dosažení maximálního sacího výkonu. Volitelné dýmníky se montují přímo na minidýzu. Ramena Nederman FX 2 umožňují naprostou volnost při plánování instalace. Lze je namon- tovat na stropy, stěny a podlahy, připevnit na okraj pracovní desky stolu nebo skrz libovolný pracovní povrch. Polohovatelná odsávací ramena Nederman jsou vysoce integrované produkty, které šetří čas a náklady zákazníků, poskytují spolehlivost a funkčnost pro práci v laboratořích a umožňuji vědcům a laboratorním technikům bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami. Ramena Nederman FX 2 jsou k dispozici také v kompletních sadách pro vlastní montáž, které obsahují ventilátor s regulátorem otáček, filtr, hadice se spojkami a redukcemi a celou řadu příslušenství k ramenům. Není potřebná žádná instalace potrubí. Tyto sady poskytují rychlé a snadné řešení pro vytvoření vlastního odsávaného pracoviště. Již více než 70 let vyvíjí společnost Nederman produkty a řešení, která snižují zátěž životního prostředí a chrání lidi před škodlivými konta- minanty, ať už plánujete zařízení nových labo- ratoří nebo potřebujete modernizovat stávající provozy. Naše nabídka zahrnuje jednotlivé produkty i komplexní řešení, inženýrský návrh, instalaci, uvedení do provozu se zaškolením obsluhy a záruční i pozáruční servis. Náš zku- šený tým vám rád poradí. www.nederman.cz

čistot. Polohovatelná odsávací ramena slouží k nejefektivnějšímu odsávání a odstraňování škodlivých plynů, par, kouře nebo zápachů z pracovního prostoru. Robustní a spolehlivá ramena Nederman FX 2 Ramena Nederman FX 2 jsou vyrobena z leh- kých eloxovaných hliníkových profilů se třemi nastavitelnými kompozitními třecími spoji. Nabízejí sílu a spolehlivost v kombinaci se snadnou manipulací a lze je použít v mnoha typech prostředí. Jsou vhodná zejména pro použití tam, kde jsou vyžadována malá, pružná a snadno ovladatelná ramena. Tato univerzální ramena jsou v základním provedení hojně využívána pro všeobecné laboratorní aplikace. V provedení ESD/EX se pak ramena používají tam, kde je riziko výbojů statické elektřiny nebo pro výbušné prostředí. Pro agresivní chemikálie, jako jsou kyseliny a louhy, doporučujeme ramena Nederman v provedení CHEM. Zde jsou nejdůležitější charakteristiky polo- hovatelných odsávacích ramen Nederman FX 2 : • Optimální účinnost a nízká hlučnost zaru- čují bezpečné a tiché pracovní prostředí. • Montáž na strop, stěnu a podlahu nebo upevnění na pracovní stůl, průchodky pod- hledem a libovolně zkrátitelný prodlužovací profil poskytují maximální flexibilitu při instalaci. • Klouby ramena se mohou naklánět a otáčet o 360°, což poskytuje jedinečnou ovladatel- nost. • Lehký, hladký a estetický design umožňuje, aby ramena dobře zapadla do jakéhokoli prostředí, aniž by byla ohrožena jejich trvanlivost a spolehlivost. • Široký rozsah nabízených provedení v něko- lika průměrech a různých délkách dosahu. • Uzavírací klapka umožňuje regulaci průtoku a dimenzování odsávaných míst při para- lelním zapojení několika ramen na jeden odsávací systém.

35

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online