CHEMAGAZÍN 5-2023

LABORATORNÍ TECHNIKA

NOVÁ GENERACE STROJŮ LIEBHERR PRO VÝZKUM A FARMACII

Obr: 2: Široké použití laboratorních strojů Liebherr

Nová generace laboratorních strojů Liebherr byla vytvořena pro splnění náročných úkolů a podmínek, které jsou vyžadovány pro výzkum i farmacii. DIN 13277 Požadavky a zkušební specifikace pro chladicí a mrazicí zařízení používaná v laboratořích a pro skladování léčiv upravuje norma DIN 13277. Nová řada laboratorních chladniček Liebherr PERFECTION splňuje všechny potřebné vlast- nosti a kritéria výkonu k tomu, aby byly plně v souladu s normou DIN 13277 a měly pro tuto normu certifikaci.

Antimikrobiální madlo dveří s otevíracím mechanismem

Nové řady laboratorních strojů Liebherr PER- FECTION a PERFORMANCE jsou opatřeny snadno ovladatelný madlem se speciálními antimikrobiálními látkami, a je proto velmi hygienické. Odpadá tak potřeba pravidelného a časově náročného dezinfikování. Kloubový otevírací mechanismus navíc usnadňuje oteví- rání dveří a minimalizuje otřesy. Teplotní stabilita ±2 °C Kvalita citlivých látek zůstane zachována jen při minimálních výkyvech teploty. Chladničky Liebherr PERFECTION se vyznačují maxi- mální odchylkou ±2 °C od nastavené teploty. Díky tomu zůstává zachováno nejen skladovací klima, ale také hodnota uloženého zboží. Obr. 1: SmartMonitoring chladniček Liebherr

U strojů řady PERFECTION je toto rozhraní již instalované, pro řadu PERFORMANCE jej lze dodatečně instalovat. Obr. 3: Kombinovaná chladnička s mrazničkou Liebherr LCv 4010

poklesne teplota pod +2°C, převezme kontrolu zařízení SafetyDevice. Toto zařízení stabilizuje teplotu, aktivuje alarm a chrání obsah před zmrznutím. Alarmy Pro zajištění maximální bezpečnosti provozu a uskladnění materiálu jsou stroje vybaveny akustickými a vizuálními alarmy otevřených dveří, teplotním alarmem a alarmem při vý- padku elektrického proudu. Na vzniklou potencionálně nebezpečnou si- tuaci tam můžete být včas upozorněni samot- ným strojem, odesláním alarmového oznámení přes SmartMonitoring emailem nebo SMS zprávou nebo lze alarmy přenést díky beznapě- ťovému výstupu stroje na centrální pult. Integrované rozhraní WiFi/LAN Přes integrované rozhraní WiFi/LAN snadno propojíte svá zařízení do sítě pomocí funkce SmartMonitoring od společnosti Liebherr. U strojů řady PERFECTION je toto rozhraní již instalované, pro řadu PERFORMANCE jej lze dodatečně instalovat. SmartMonitoring – cloudové řešení a kompletní záznam a správa teplot a alarmů Nová služba SmartMonitoring od společnosti Liebherr je jednoduchý a komfortní nástroj pro ukládání teplot, alarmů a okamžitý pře- hled o všech laboratorních strojích Liebherr.

Záruka Na všechny laboratorní stroje Liebherr má kon- cový uživatel 3 roky plnou záruku bez nutnosti jakékoliv registrace. Na všechny stroje navíc garantujeme dodávky originálních náhradních dílů minimálně 10 let. http://home.liebherr.com/

SafetyDevice +2°C Samozřejmostí laboratorních chladniček PER- FECTION jsou bezpečnostní prvky pro jistotu kvality uloženého materiálu. Jestliže při poruše

36

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online