CHEMAGAZÍN 5-2023

ROZHOVOR

Obr. 2: Děkan farmaceutické fakulty David Vetchý (Foto: Archiv FaF MU)

metologie, který především zaplňuje díru na trhu, kde je obrovská poptávka po odbornících. S ohledem na množství přihlášek zvažujeme navýšení původní kapacity pro tento pro- gram. I z hlediska vědy plánujeme rozšíření. Obecně tam bude více zaměstnanců nutných pro zajištění klasické výuky, výzkumu a třetí role univerzity, chceme v tom ale také více uplatnit naše doktorské studenty a počítáme s určitou synergií s dalšími pracovišti v MUNI BioPharma Hubu. Součástí Masarykovy univerzity je farmaceutická fakulta od roku 2020 a nové pracoviště bude také znamenat opuštění současných prostor v areálu Veterinární univerzity v Králově Poli. Dá se říci, že se tím dovrší proces přemístění fakulty do svazku MU? Přesně tak to vnímám: jako dokončení inte- grace naší fakulty do Masarykovy univerzity. Tady jsme v nájmu, areál je to hezký, ale potřebujeme další moderní prostory. V době otevření MUNI BioPharma Hubu bychom už mohli být i dostatečně velicí, abychom byli plnohodnotnou, soběstačnou fakultou. Budeme také lépe vidět. Filip BREINDL, Zprávy z MUNI, breindl@rect.muni.cz, www.em.muni.cz/udalosti/

kvalifikované osoby, která bude hlídat jakost, kvalitu, a chceme získat zdroje na externí kon- zultační spolupráci kolem toho, jaké typy strojů budeme pořizovat v návaznosti na poptávku. Děláme pro to maximum i tím, že pod Regio- nální hospodářskou komorou budujeme Life- -Science platformu, jejímž cílem je navazovat spolupráci s různými firmami. Teď otevíráte nový studijní program Kosmetologie, to asi také souvisí se snahami o rozšiřování fakulty. Musíme se zvětšit, abychom byli životaschopní, což se snad podaří nejen díky programu Kos-

by nám dodal léčivou látku a objednal si od nás a zaplatil výrobu určitého množství léků. Ano, budeme mít malé výrobní zařízení, ale kdyby se to rozjelo, mohli bychom větší množství vyrábět např. v plánovaném Vědeckotechnologickém parku (VTB) na větších zařízeních. Jak se můžete už nyní připravovat na tu zásadní změnu v životě fakulty a na rozšíření včetně personálního? V každém z připravovaných projektů už my- slíme na to, aby byl přínosný pro nové pro- story. Chceme napsat i projekt, ze kterého by se hradily odborné lidské zdroje včetně klíčové

Nenechte si ujít speciální nabídku slev na spotřební materiál!

AKCE PODZIM

−30 % HPLC kolony

Hypersil GOLD — Accucore — Syncronis — Hypercarb

−20 % BioLC kolony a kolony pro speciální aplikace MabPac — ProPac — PepMap — EasySpray — Acclaim

−20 % GC kolony

TraceGOLD — Trace — TracePLOT

−25 % IC kolony a spotřební materiál Kolony — EGC — supresory — vialky −25 % Vialky Pragolab Vialky — septa — kity

Akce je platná na území ČR v CZK od 1. 9. do 31. 10. 2023. Nezávaznou cenovou nabídku Vám obratem vytvoříme. CZK od 1. 9. do 31. 10. 2023.

chromatografie@pragolab.cz Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 — Prosek, Česká republika www.pragolab.cz

41

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online