CHEMAGAZÍN 5-2023

VELETRHY A KONFERENCE

vhodnost bioléčiv pro farmaceutickou výrobu a vývoj , Š. Pěchoučková, SOTIO Biotech. Spin-off v biotechnologiích , D. Stíbal, i&i Prague. Klinické hodnocení v ČR a přístup k inovacím obecně , D. Kolář, AIFP. Využití přírodních látek s psychoaktivním účinkem v medicíně , M. Kuchař, VŠCHT Praha. Migrastatika: vývoj látek potlačujících me- tastázování a jejich potenciál v onkologii , P. Perlíková, VŠCHT Praha. Koronavirus: evoluce v akci , J. Pačes, ÚMG AV ČR / VŠCHT Praha. Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém , V. Hořejší, ÚMG AV ČR. Konjugáty protilátka-léčivo, spojení velkých a malých terapeutických molekul , B. Kratochvíl, VŠCHT Praha. Formulační přístupy pro zvýšení biodostupnosti

obtížně rozpustných léčiv , F. Štěpánek, VŠCHT Praha. Povrchová energie – klíč k pochopení farma- ceutických prášků , P. Zámostný, VŠCHT Praha. Monolitické kolony pro izolaci a rychlou analýzu biologických léčiv a vakcín , F. Švec, UK, FF HK. Využití superkritické fluidní chromatografie ve farmaceutické analýze , L. Nováková, UK, FF HK. Problematika stanovení N-nitrosaminů v léči- vech , J. Jireš, Zentiva. Velikost a morfologie částic farmaceutických substancí , M. Šimek, Zentiva. Možnosti a limitace 3D tisku při přípravě pevných lékových forem , K. Matzick, Univerzita Pardubice, FCHT. Implementace konceptu "Quality by design" ve vývoji pevných lékových forem . Vyšohlíd J., PRO.

MED.CS Praha a.s. Organizuje časopis CHEMAGAZÍN. Hlav- ním sponzorem je Metrohm Česká republika, významným sponzorem Thermo Fisher Scien- tific – Clinical Diagnostics Division a SOTAX. Dalšími sponzory jsou firmy Anton Paar, BIOING, Česká voda - MEMSEP, KONEKO marketing, KRD, MERCK, Mettler Toledo, NICOLET CZ, Optik Instruments, Shimadzu a TECHNOBIS. I: www.vvkl.cz 22.11.2023, Praha Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod Seminář a webinář určený především pracov- níkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří se zabývají vzorkováním pitných, podzemních a odpadních vod. I: https://seminare.ekomonitor.cz/

Přijměte pozvání na I. ročník KONFERENCE O VÝVOJI, VÝROBĚ A KONTROLE LÉČIV

KONFERENCE PRO VÝVOJ, VÝROBU A KONTROLU LÉČIV

20.–21.11.2023 Clarion Hotel Praha

KONFERENCE PRO VÝVOJ, VÝROBU A KONTROLU LÉČIV Excelentní přednášející prezentující nejnovější trendy a směry vývoje zaměřené na: ● Účinné látky & Formulace léčivých přípravků

● Bioléčiva, biotechnologie a vakcíny ● Kvalitativní / kvantitativní analýzy ● Instrumentace ● Regulace a legislativa ● Výzkumné a vývojové kapacity & Inovace a další oblasti farmaceutické výroby Více informací na www.vvkl.cz

ODBORNÍ PARTNEŘI: VŠCHT Praha • Farmaceutická fakulta MU • Univerzita Pardubice, FCHT • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové • Teva Czech Industries

POŘADATEL

SPONZOŘI

VÝZNAMNÍ SPONZOŘI

HLAVNÍ SPONZOR

57

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online