CHEMAGAZÍN 5-2023

VELETRHY A KONFERENCE

kosmetiky. Alven Laboratories s.r.o. – vývoj a výroba aktivních farma substancí. Centrum organické chemie s.r.o. – výzkum, vývoj, výroba organických specialit. Heaton k.s. – výrobce zdravotnických prostředků a kosmetiky. ICG Laboratories s.r.o. – vývoj, poraden- ství, coworking a smluvní výroba kosmetiky a doplňků stravy. Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o. – výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, farmaceutických a speciálních chemikálií. KAPAJI s.r.o. – nabízí širokou škálu služeb – od podpory vývoje a výroby až po projektové řízení a školení. MarbleMat s.r.o. – vývoj a výroba farmaceutických produktů. Santiago Chemikálie s.r.o. – zakázková syntéza a smluvní výzkum. Scale Up Laboratory s.r.o. – výzkum a vývoj pro výrobu aktivních farma ingre- diencí. SVUS Pharma a.s. – výroba (balení) léčiv a doplňků stravy. Tardigrad International Consulting s.r.o. – teplotní systémy, přeprava. Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

9.–11.10.2023, Lednice Kurz Nové směry v anorganické analýze Kurz poskytuje ucelený přehled instrumentální anorganické analýzy od teoretických základů po praktické aplikace s důrazem na volbu ana- lytické metody. Odbornými garanty jsou: prof. Ing. Petr Praus, Ph.D., Vysoká škola báňská – TU Ostrava, prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Masarykova univerzita, Brno a prof. Ing. Jan Kučera, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež. I: www.2theta.cz

18.–19.10.2023, EXPO Krakow (PL) Veletrhy SYMAS ® a MAINTENANCE Na polském výstavišti EXPO Krakov se uskuteční 14. mezinárodní veletrhy SYMAS ® a MAINTENANCE. Vystavovatelé zde před- staví nejnovější řešení týkající se zpracování, skladování a přepravy sypkých a pevných látek, ale rovněž tak i údržby, plánování a optimali- zace výroby. Kromě seznámení se s nabídkou firem se návštěvníci mohou zúčastnit workshopů, kon- ferencí nebo předváděcích akcí. Na programu veletrhu jsou: – Odborné workshopy, během nichž se vy- stavovatelé a pozvaní přednášející podělí o své znalosti a představí zajímavé přípa- dové studie. Mezi témata patří např: Umělá inteligence a automatizace, kompetence zaměstnanců v průmyslu 4.0, průmyslové vysavače a nakladače v průmyslu nebo praktické tipy pro zavádění CMMS. – Podzimní konference Škola údržby – kon- ference pro odborníky z praxe v oblasti údržby. Témata: kybernetická bezpečnost, změny směrnice o strojních zařízeních a snižování nákladů na energie. – Ukázky na stánku SEW-EURODRIVE: společnost představí pracovní polohy převodovek a poskytne tipy, na co je třeba pamatovat při instalaci převodovek. – Ukázka záchrany v horách v podání společ- nosti Masters of Altitude. – Zóna pro zaměstnavatele, kde si můžete najít ideálního šéfa! Registrujte se online a získejte volnou vstu- penku na webových stránkách veletrhů. I: https://symas.krakow.pl/en 23.–25.10.2023, Brno CECE 2023 18 th International Interdisciplinary Conference on (Bio-)analytical Chemistry. I: www.ce-ce.org

10.–13.10. 2023, Výstaviště Brno Mezinárodní strojírenský veletrh 2023

MSV se v roce 2023 zaměří na sedm klíčových témat, která hýbou současným průmyslem a jsou důležitá i pro jeho budoucnost. V cen- tru pozornosti letos určitě bude energetika. Problematika úspor energií a vyšší energetické efektivity v průmyslové výrobě se na MSV řeší dlouhodobě. Jak problém řešit předvedou vele- tržní expozice i odborný doprovodný program. Digitální továrna 2.0: Letos se zaměří na digitální transformaci výrobních podniků a zvy- šování efektivity nasazením umělé inteligence do klíčových procesů. S nástupem progresivních technologií do průmyslové praxe souvisí další téma – aditivní výroba, které představí široké možnosti profe- sionálního uplatnění 3D tisku. Na úspory materiálových zdrojů se zaměří cirkulární ekonomika zvýrazněná v expozicích specializovaného veletrhu ENVITECH. Téma startupy ukáže zajímavé investiční příležitosti především z oblasti vývoje, výzkumu a transferu technologií. I: www.bvv.cz/msv/

– výzkum, vývoj I: www.cphi.com

6.–7.11.2023, Hotel JEZERKA, Seč XVI. konference pigmenty a pojiva

Konference s mezinárodní účastí pro oblast výroby nátěrových hmot, povrchové úpravy a předúpravy povrchů a jejich dalších aplikací. Organizuje časopis CHEMAGAZÍN ve spolu- práci s ÚChTML, FChT Univerzity Pardubice. I: www.pigmentyapojiva.cz

6.–9.11.2023, Třešť CHISA 2023

Národní konference chemického inženýrství. Tato tradiční akce se uskuteční v nově zrekon- struovaném zámku Akademie věd v Třešti. I: www.chisa.cz/2023 20.–21.11.2023, Clarion Congress Hotel Prague VVKL 2023 – Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv I. ročník zcela nové odborné události zaměřené na teoretické i praktické aspekty a perspektivy farmaceutického výzkumu, vývoje, výroby a kontroly léčivých látek a léčivých přípravků. K dnešnímu dni je přihlášeno 120 účastníků z řady předních výrobců léčiv a akademické a vědecko-výzkumné sféry. Seznam přednášek a přednášejících: Vývoj originálních léčiv v ČR – současná si- tuace , M. Fusek, ÚOCHB AV ČR. Aktuální informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv , (bude upřesněno), SÚKL Praha. Výroba paclitaxelu, jako příklad prohlubující se závislosti na dovozu z Číny , L. Cvak, Mihulka, s.r.o. Trendy ve farmaceutickém průmyslu – budouc- nost malých molekul , A. Gavenda, Teva Czech Industries. Strategický projekt Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub , D. Vetchý, Masarykova univerzita, FF. Lesk a bída malých molekul , S. Rádl, Zentiva. Koncept „developability”: Jak předpovědět

12.–13.10.2023, Kutná Hora Analytika odpadů VIII

VIII. ročník konference určené odborné ve- řejnosti zabývající se problematikou analytiky odpadů (producentům odpadů, odpadovým hospodářům, ekologům, vzorkařům, pracovní- kům laboratoří, pověřeným osobám, zástupcům veřejné správy, poradenským firmám, doda- vatelům přístrojové techniky a chemikálií). Tematické bloky: Česká i evropská legislativa spojená s odpadovým hospodářstvím, Nakládá- ní s odpady a jejich využívání, Analýzy odpadů, Laboratorní přístroje a testy, Odběry vzorků. https://seminare.ekomonitor.cz/ 17.–19.10.2023, Hustopeče Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2023 Tato prestižní akce letos zastřešuje následující odborná setkání: – konference APROCHEM (aktuální dění v oblasti rizikového managementu), – symposium ODPADOVÉ FÓRUM (prezen- tace výsledků výzkumu a vývoje pro průmy- slovou a komunální ekologii), – konference ODPADY ZE A PRO STAVEB- NICTVÍ. I: www.tvip.cz

24.–26.10.2023, Barcelona CPhI 2023

Veletrh CPhI je v současné době největší světovou událostí v oblasti farmaceutického průmyslu. Své služby, výzkum, inovace a vý- robky představí rekordní počet českých firem. 16 firem se prezentuje v rámci České národní expozice na stánku 3F10 (hala 3), dalších 12 českých firem nabízí své výrobky a služby v různých halách výstaviště Fira Barcelona, Gran Vía. Přijďte se seznámit s novinkami českých farmaceutických firem na stánek 3F10. Tato účast je podporována Svazem chemického průmyslu ČR a organizována Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na veletrhu se představí tyto české firmy: APIGENEX s.r.o. – zakázkový výzkum a vývoj. Algamo s.r.o. – výroba astaxanthinu. AVANSO s.r.o. – doplňky stravy. AVEFLOR a.s. – výrobce zdrav. prostředků, léčiv a

56

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online