CHEMAGAZÍN 5-2023

VELETRHY A KONFERENCE

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA 2.0 NA MSV NABÍDNE POHLED DO BUDOUCNOSTI PRŮMYSLU

Digitální transformace je v dnešní době význam- nou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity a produktivity. A právě digitalizace bude jedním z klíčových témat Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 10. do 13. října na výstavišti v Brně. Digitálním technologiím se bude věnovat už počtvrté projekt Digitální továrna 2.0 v pavilonu F. Úspěšná firma 21. století Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak lze co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná firma 21. století, kterou představí hlavní partner projektu Národní cen- trum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0, společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing. Letošním veletržním tahákem bude robotická buňka demonstrující flexibilní modulární výrobu, a to na příkladu zmenšených modelů baterií z elektromobilů v procesu jejich oprav pro opětovné použití. Během veletrhu na této buňce budou demon- strována inovativní řešení s nasazením celé škály různých technologií. Návštěvníci uvidí ukázky využití digitálního dvojčete, virtuální a rozšířené reality, sběru dat přes 5G, datové analytiky a vizualizace, strojového vidění, a samozřejmě kolaborativní robotiky. Na stejném místě se budou moci veletržní hosté seznámit také s různými možnostmi financo- vání inovací. Řešení pro digitalizaci průmyslu V Digitální továrně 2.0 nebude chybět přes 30 firem, které budou prezentovat nejnovější trans- formační technologie. Řešení pro monitoring strojů představí společnost 4dot. Lákadlem bude nový senzor vibrací PM3 vyvinutý spe- ciálně pro tvářecí stroje, ale uplatnění najde i u obráběcích strojů a v ostatních aplikacích. Zajímavá bude také expozice firmy AYES, která se specializuje na dodávku chytrých brýlí a využití rozšířené reality při digitalizaci průmy- slové výroby. K vyzkoušení budou nejrůznější značky a typy brýlí, jako je RealWear, Microsoft HoloLens, Vuzix nebo Magic Leap 2. Unikátní logistické systémy a technologie pro zefektivnění a optimalizaci logistických procesů pro výrobu i sklady bude prezentovat společnost Bossard, která představí systémy Smart Factory Logistics a řešení Smart Factory Assembly. Na dodávky a realizaci informačních a řídicích technologií se specializuje společnost dataPartner. Ta dodává výrobní informační systémy kategorie MES, automatizuje stroje a výrobní linky a dodává také softwarové

Obr.: Fotografie z MSV 2022

komponenty pro tvorbu řídicích jednotek a ovladačů strojů. Vysoce inovativní řešení za- ložená na strojovém vidění a umělé inteligenci, snižující počet zranění na pracovišti, přináší na trh průmyslové bezpečnosti společnost Invanta. Na veletrhu budou k vidění nejčastěji využívaná zabezpečení pracovišť, jako je ochrana vymeze- ného perimetru nebezpečného stroje a detekce správného užívání ochranných pomůcek. V Digitální továrně 2.0 bude prezentována také mobilní aplikace JOBka, díky které lze moderně, zábavně, udržitelně, snadno a rychle komunikovat se zaměstnanci. Společnost MicroStep představí kromě celého portfolia strojů a technologií také svůj softwarový produkt CyberFab Manager zaměřený na automatizaci výrobního procesu. Svůj stánek připravuje i firma Pantek (CS), autorizovaný distributor a poskytovatel tech- nické podpory celosvětově rozšířeného soft- waru AVEVA pro průmyslovou automatizaci. Chybět nebude ani společnost RAYNET se svým online nástrojem, který pomáhá udržet přehled o zákaznících, obchodu i výsledcích na jednom místě. Prezentovat se bude technologický startup CodeNOW pomáhající firmám správně začlenit softwarové nástroje do business pro- cesů. Na svém stánku představí nástroj Health Check Assessment, který umožňuje úspěšnou digitalizaci firem. Návštěvníci se dále seznámí s nabídkou firem 3Dees Industries, Act-in CZ, Additive Systems, Almeto, BoldBrick, Bossard CZ, GE Intelligent Platforms, GradexSoft, mySCADA Technolo- gies nebo S&K Solutions. Součástí budou také stánky Elektrotechnické asociace ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. V blízkosti Digitální továrny 2.0 najdou zájemci i další firmy, které se zabývají digitalizací průmyslu, například Beckhoff Automation, Compas automatizace,

Konica Minolta, Nordson CS, Servis Control a Visometry. Digitální stage – 5G sítě, digitální dvojčata i kyberbezpečnost Atraktivní program nabídne Digitální stage s tematicky rozdělenými bloky. V úterý se bude mluvit o 3D tisku v průmyslu a službách, nanotechnologiích v průmyslu, virtualizaci a digitálních dvojčatech. Ve středu budou hlavními tématy podpora inovací, financování, dotační poradenství a 5G sítě. Čtvrtek bude patřit novým obchodním modelům, využití dat, kyberbezpečnosti nebo digitálním inovačním hubům. V pátek se program zaměří na ocenění Svazu průmyslu a dopravy ČR za Průmysl 4.0 a také školy a jejich podíl na digitální transfor- maci. Vysílání, které zajišťuje Elektrika.tv, bude živě streamováno a návštěvníci ho tak mohou sledovat nejen osobně na veletrhu, ale také na webových stránkách veletrhu nebo u vybraných mediálních partnerů. Letos poprvé bude navíc k dispozici i druhé pódium pro dodatečné bližší diskuze k daným tématům. Praktické informace Mezinárodní strojírenský veletrh a souběžně konané akce ENVITECH – Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí, WOODTEC – Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl a Transport a Logistika – Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky začínají na brněnském výstavišti v úterý 10. října 2023 a potrvají do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na webových stránkách. www.msvbrno.cz

55

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online