Dvouletky a Jarní Trvalky 2021-2022 | CZ

V I OL A CORNUTA F1

Deltini

• Rychlá, předvídatelná a programovatelná produkce violek • Nejlepší trvanlivost mezi violkami • Jediná violka, kterou vyprodukujete na jaře za 7 týdnů

9 cm

2 - 3

Deltini ® Purple with Golden Center

Violet Blue

White

Rose Pink

Yellow

Yellow Jump Up

Violet Blue

Blue

Blue Purple Wing

Mix

Podzimní prodej

Jarní prodej

27 28 2930 31 3233343536 37 383940 41 42 43444546 47 37383940 41 42 43444546 47 484950 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hrnko- vání

Warm culture

packs, 9 cm 15

Deltini

Honeybee

Copperfield

Yellow and Purple

Burgundy

Prodej

Varieta

Produkční formy

Ve výrobě

V zahradě

Deltini White

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

- - - - - - - - - - - - - - - -

Deltini Rose Pink

Deltini Yellow

Deltini Yellow Jump Up

Deltini Honeybee Deltini Copperfield

Deltini Yellow and Purple

Deltini Burgundy

Deltini Purple with Golden Center

Deltini Violet

Deltini Violet Face

Deltini Cuty

Deltini Violet Blue

Deltini Blue

Purple with Golden Center

Violet

Violet Face

Cuty

Deltini Blue Purple Wing

Deltini Mix

14

Viola cornuta F1

Viola cornuta F1

15

Made with FlippingBook Learn more on our blog