Dvouletky a Jarní Trvalky 2021-2022 | CZ

NEW SERIES

MYOSOT I S SY LVAT I CA

Laura • Tři atraktivní barvy • Odolnější k padlí • Uniformní mezi sebou

9 - 10.5 cm

2

White

White

Blue

Deep Blue

Varieta

Produkční formy

Ve výrobě

V zahradě

Laura White Laura Blue

- - -

- - -

9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5

2 2 2

- - -

Laura Deep Blue

Laura Blue

72

Myosotis sylvatica

73

Made with FlippingBook Learn more on our blog