Everdrup sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1945

Jørgensen, Oluf, Grdj. (V), K&R, Næstform.

Schou, Mogens, Forp. (K) FBræ

Sogneråd 1945

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) K&R, FSu, Folkeregisterf.

Andersen, Alfr., Parcellist (S) G&V, Skk

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Hansen, Alfred, Parcellist (R) G&V

Hansen, Arne, Arbejdsm. (S)

Hansen, Johs., Lærer (V), FBø, K&R

Johnsen, Svend, Parcellist (V), G&V, Skk

Jørgensen, Oluf, Grdj. (V), K&R, Næstform.

Schou, Mogens, Forp. (K) FBræ

Øvrige udvalg 1930

Hjælpek. Fmd.: J. Jørgensen, Malerm.

Skolekomm. Fmd.: J.C. Lysholm, Sognepræst

Værgerådets Fmd.: H.P. Hansen, Grdj.

Sognerådssekr.: Joh. Hansen, Lærer

Folkeregisterf.: J. Hansen, Lærer

Komm. Revisorer: Chr. Olsen, Grdj., og F. Jørgensen, Parcellist

Kommunekass.: J. Hansen, Lærer

Kommunesekr.: J. Hansen, Lærer

Sognefoged: J.J. Jensen, Grdj.

Øvrige udvalg 1931

Sognerådssekr.: Lærer Joh. Hansen

Hjælpek. Fmd.: Malerm. J. Jørgensen

Komm. Revisorer: Parcellist F. Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Vilhelm Hansen

Værgerådets Fmd.: Grdj. H.P. Hansen

Folkeregisterf.: Lærer Joh. Hansen

6

Made with FlippingBook - Online magazine maker