Everdrup sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1945

Everdrup sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1945

Sogneråd 1930

Formand: Lærer Joh. Hansen (Borgerl.) G&V

Jensen, N. Gaardbest. (Borgerl.) K&R, G&V

Jensen, Chr., Referent (S) G&V

Hansen, V., Grdj. (Borgerl.) K&R, G&V, Næsformand

Jørgensen, J., Malerm. (Borgerl.) G&V

Andersen, N., Parcellist (Borger.) G&V

Jørgensen, H.P., Landpostb. (S), G&V

Nielsen, J.P. Parcellist (Borgerl.) G&V

Christensen, J., Statshusmand (R) G&V, K&R

Sogneråd 1931

Formand: Lærer Joh. Hansen (Borgerl.) G&V

Jensen, N. Gårdbest. (Borgerl.) K&R, G&V

Jensen, Chr., Referent (S) G&V

Hansen, V., Grdj. (Borgerl.) K&R, G&V, Næstformand

Jørgensen, J., Malerm. (Borgerl.) G&V

Andersen, N., Parcellist (Borgerl.) G&V

Jørgensen, Hans P., Landpostb. (S), G&V

Nielsen, J.P. Parcellist (Borgerl.) G&V

Christensen, J., Statshusmand (R) G&V, K&R

Sogneråd 1932

Formand: Lærer Joh. Hansen (Borgerl.) G&V

Jensen, N. Gårdbest. (Borgerl.) K&R, G&V

Jensen, Chr., Referent (S) G&V

Hansen, V., Grdj. (Borgerl.) K&R, G&V, Næstformand

Jørgensen, J., Malerm. (Borgerl.) G&V

Andersen, N., Parcellist (Borgerl.) G&V

Jørgensen, Hans P., Landpostb. (S), G&V

Nielsen, J.P. Parcellist (Borgerl.) G&V

1

Christensen, J., Statshusmand (R) G&V, K&R

Sogneråd 1933

Formand: Lærer Johs. Hansen (Borgerl.) G&V

Jensen, N. Gårdbest. (Borgerl.) K&R, G&V

Jensen, Chr., Referent (S) G&V

Hansen, V., Grdj. (Borgerl.) K&R, G&V, Næstformand

Jørgensen, J., Malerm. (Borgerl.) G&V

Andersen, N., Parcellist (Borgerl.) G&V

Jørgensen, Hans P., Landpostb. (S), G&V

Nielsen, J.P., Parcellist (Borgerl.) G&V

Christensen, J., Statshusmand (R) G&V, K&R

Sogneråd 1934

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, Skt, K&R, Folkeregisterf.

Jørgensen, Johs., Malerm. (U.P.) G&V, Su, K&R, Næstformand

Jensen, Niels, Grdj. (V) Skt, Kass.

Nielsen, Jens P., Parcellist (V) Su

Andersen, Peder, Parcellist (V) Skk, G&V

Hansen, Johs., Lærer (V) Su, Skt

Jensen, Chr., Referent (S) G&V

Jørgensen, H.P., Postbud (S), G&V, K&R, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (U.P.) G&V

Sogneråd 1935

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, Skt, K&R, Folkeregisterf.

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (U.P.) Su, K&R, Næstformand

Jensen, Niels, Grdj. (V) Skt, Kass.

Nielsen, Jens P., Parcellist (V) Su, G&V

Andersen, Peder, Parcellist (V) Skk, G&V, FBø

Hansen, Johs., Lærer (V) Su, Skt

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Jørgensen, H.P., Postbud (S), G&V, K&R, Skk

2

Nielsen, Julius, Gårdbest. (U.P.) G&V

Sogneråd 1936

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, Skt, K&R, Folkeregisterf.

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (U.P.) Su, K&R, Næstformand

Jensen, Niels, Grdj. (V) Skt, Kass.

Nielsen, Jens P., Parcellist (V) Su, G&V

Andersen, Peder, Parcellist (V) Skk, G&V, FBø

Hansen, Johs., Lærer (V) Su, Skt

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Jørgensen, H.P., Postbud (S), G&V, K&R, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (U.P.) G&V

Sogneråd 1937

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, Skt, K&R, Folkeregisterf.

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (U.P.) Su, K&R, Næstformand

Jensen, Niels, Grdj. (V) Skt, Kass.

Nielsen, Jens P., Parcellist (V) Su, G&V

Andersen, Peder, Parcellist (V) Skk, G&V, FBø

Hansen, Johs., Lærer (V) Su, Skt

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Jørgensen, H.P., Postbud (S), G&V, K&R, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (U.P.) G&V

Sogneråd 1938

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, K&R, Bø, Folkeregisterf.

Hansen, Johs., Lærer (V)

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (K) Su, Kass.

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Andersen, Alfred, Parcellist (S) K&R, G&V, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (B.F.) G&V, K&R, Næstform.

Jørgensen, O., Grdj. (V), Skk, Su

3

Madsen, P., Parcellist (B.F.), G&V, Su

Sogneråd 1939

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, K&R, Bø, Folkeregisterf.

Hansen, Johs., Lærer (V)

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (K) Su, Kass.

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Andersen, Alfred, Parcellist (S) K&R, G&V, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (B.F.) G&V, K&R, Næstform.

Jørgensen, O., Grdj. (V), Skk, Su

Madsen, P., Parcellist (B.F.), G&V, Su

Sogneråd 1940

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, K&R, Bø, Folkeregisterf.

Hansen, Johs., Lærer (V)

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (K) Su, Kass.

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Andersen, Alfred, Parcellist (S) K&R, G&V, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (B.F.) G&V, K&R, Næstform.

Jørgensen, O., Grdj. (V), Skk, Su

Madsen, P., Parcellist (B.F.), G&V, Su

Sogneråd 1941

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, K&R, Bø, Folkeregisterf.

Hansen, Johs., Lærer (V)

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (K) Su, Kass.

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Andersen, Alfred, Parcellist (S) K&R, G&V, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (B.F.) G&V, K&R, Næstform.

4

Jørgensen, O., Grdj. (V), Skk, Su

Madsen, P., Parcellist (B.F.), G&V, Su

Sogneråd 1942

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, K&R, Bø, Folkeregisterf.

Hansen, Johs., Lærer (V)

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (K) Su, Kass.

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Andersen, Alfred, Parcellist (S) K&R, G&V, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (B.F.) G&V, FBræ, K&R, Næstform.

Jørgensen, O., Grdj. (V), Skk, Su

Madsen, P., Parcellist (B.F.), G&V, Su

Sogneråd 1943

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) FSu, K&R, Bø, Folkeregisterf.

Hansen, Johs., Lærer (V)

Jensen, Chr., Referent (S) Su

Rasmussen, Johs., Overskovfoged (K) Su, Kass.

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Andersen, Alfred, Parcellist (S) K&R, G&V, Skk

Nielsen, Julius, Gårdbest. (B.F.) G&V, FBræ, K&R, Næstform.

Jørgensen, O., Grdj. (V), Skk, Su

Madsen, P., Parcellist (B.F.), G&V, Su

Sogneråd 1944

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) K&R, FSu, Folkeregisterf.

Andersen, Alfr., Parcellist (S) G&V, Skk

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Hansen, Alfred, Parcellist (R) G&V

Hansen, Arne, Arbejdsm. (S)

Hansen, Johs., Lærer (V), FBø, K&R

Johnsen, Svend, Parcellist (V), G&V, Skk

5

Jørgensen, Oluf, Grdj. (V), K&R, Næstform.

Schou, Mogens, Forp. (K) FBræ

Sogneråd 1945

Formand: Grdj. Vilh. Hansen (V) K&R, FSu, Folkeregisterf.

Andersen, Alfr., Parcellist (S) G&V, Skk

Andersen, J.P., Parcellist (V) G&V

Hansen, Alfred, Parcellist (R) G&V

Hansen, Arne, Arbejdsm. (S)

Hansen, Johs., Lærer (V), FBø, K&R

Johnsen, Svend, Parcellist (V), G&V, Skk

Jørgensen, Oluf, Grdj. (V), K&R, Næstform.

Schou, Mogens, Forp. (K) FBræ

Øvrige udvalg 1930

Hjælpek. Fmd.: J. Jørgensen, Malerm.

Skolekomm. Fmd.: J.C. Lysholm, Sognepræst

Værgerådets Fmd.: H.P. Hansen, Grdj.

Sognerådssekr.: Joh. Hansen, Lærer

Folkeregisterf.: J. Hansen, Lærer

Komm. Revisorer: Chr. Olsen, Grdj., og F. Jørgensen, Parcellist

Kommunekass.: J. Hansen, Lærer

Kommunesekr.: J. Hansen, Lærer

Sognefoged: J.J. Jensen, Grdj.

Øvrige udvalg 1931

Sognerådssekr.: Lærer Joh. Hansen

Hjælpek. Fmd.: Malerm. J. Jørgensen

Komm. Revisorer: Parcellist F. Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Vilhelm Hansen

Værgerådets Fmd.: Grdj. H.P. Hansen

Folkeregisterf.: Lærer Joh. Hansen

6

Kommunekass.: Lærer Joh. Hansen

Kommunesekr.: Lærer Joh. Hansen

Sognefoged: Grdj. J.J. Jensen

Øvrige udvalg 1932

Sognerådssekr.: Lærer Joh. Hansen

Hjælpek. Fmd.: Malerm. J. Jørgensen

Komm. Revisorer: Parcellist F. Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Vilhelm Hansen

Værgerådets Fmd.: Grdj. H.P. Hansen

Folkeregisterf.: Lærer Joh. Hansen

Kommunekass.: Lærer Joh. Hansen

Kommunesekr.: Lærer Joh. Hansen

Øvrige udvalg 1933

Sognerådssekr.: Lærer Joh. Hansen

Hjælpek. Fmd.: Parcellist J.P. Andersen

Komm. Revisorer: Parcellist F. Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Vilhelm Hansen

Værgerådets Fmd.: Grdj. H.P. Hansen

Folkeregisterf.: Lærer Joh. Hansen

Kommunekass.: Lærer Joh. Hansen

Kommunesekr.: Lærer Joh. Hansen

Øvrige udvalg 1934

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Fabrikant P. Pedersen

7

Øvrige udvalg 1935

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Fabrikant P. Pedersen

Øvrige udvalg 1936

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Fabrikant P. Pedersen

Øvrige udvalg 1937

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Fabrikant P. Pedersen

Øvrige udvalg 1938

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Carl Rasmussen

Øvrige udvalg 1939

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Carl Rasmussen

Øvrige udvalg 1940

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Carl Rasmussen

8

Øvrige udvalg 1941

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Carl Rasmussen

Øvrige udvalg 1942

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Carl Rasmussen

Øvrige udvalg 1943

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Axel Petersen

Pantefoged: Sognefoged Jens Joseph Jensen

Øvrige udvalg 1944

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Beskæftigelsesudv. Form.: Grdj Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Axel Petersen

Pantefoged: Sognefoged Jens Joseph Jensen

Øvrige udvalg 1945

Komm. Revisorer: Parcellist Frands Jørgensen og Grdj. Chr. Olsen

Beskæftigelsesudv. Form.: Grdj Chr. Olsen

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst J.C. Lysholm

Sundhedskomm. Fmd: Grdj. Axel Petersen

Kommunekass.: Herluf Hansen

Pantefoged: Sognefoged Jens Joseph Jensen

Valgdata 1930 (1929)

9

Everdrup pr. Bøgesø, Tlf. Everdrup 104,

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 677 vælgere st. 523, R 55 (1), S 130 (2), Borgerl. 336 (6)

Valgdata 1931 (1929)

Everdrup pr. Bøgesø, Tlf. Everdrup 104,

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 677 vælgere st. 523, R 55 (1), S 130 (2), Borgerl. 336 (6)

Valgdata 1932 (1929)

Everdrup pr. Bøgesø, Tlf. Everdrup 104, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 677 vælgere st. 523, R 55 (1), S 130 (2), Borgerl. 336 (6)

Valgdata 1933 (1929)

Everdrup pr. Bøgesø, Tlf. Everdrup 104, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 677 vælgere st. 523, R 55 (1), S 130 (2), Borgerl. 336 (6)

Valgdata 1934 (1933)

Everdrup pr. Bøgesø, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 630 vælgere st. 546, R 41 (0), S 102 (2), V 299 (5), U.P. 103 (2)

Valgdata 1935 (1933)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

10

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 630 vælgere st. 546, R 41 (0), S 102 (2), V 299 (5), U.P. 103 (2)

Valgdata 1936 (1933)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 630 vælgere st. 546, R 41 (0), S 102 (2), V 299 (5), U.P. 103 (2)

Valgdata 1937 (1933)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 630 vælgere st. 546, R 41 (0), S 102 (2), V 299 (5), U.P. 103 (2)

Valgdata 1938 (1937)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 726 vælgere st. 592, S 157 (2), R 50 (0), Borgerl. 385 (7)

Valgdata 1939 (1937)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 726 vælgere st. 592, S 157 (2), R 50 (0), Borgerl. 385 (7)

Valgdata 1940 (1937)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

11

Af 726 vælgere st. 592, S 157 (2), R 50 (0), Borgerl. 385 (7)

Valgdata 1941 (1937)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 726 vælgere st. 592, S 157 (2), R 50 (0), Borgerl. 385 (7)

Valgdata 1942 (1937)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 726 vælgere st. 592, S 157 (2), R 50 (0), Borgerl. 385 (7)

Valgdata 1943 (1937)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 726 vælgere st. 592, S 157 (2), R 50 (0), Borgerl. 385 (7)

Valgdata 1944 (1943)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 714 vælgere st. 549, S 123 (2), R 74 (1), Borgerl. 351 (6)

Valgdata 1945 (1943)

Everdrup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 29, Postkonto 7373

Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 23 Præstø, Politikr.: 16 Præstø,

Skattekr.: Præstø, Vurdkr.: Præstø,

Af 714 vælgere st. 549, S 123 (2), R 74 (1), Borgerl. 351 (6)

12

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

Made with FlippingBook - Online magazine maker