Gruppetto SYKKELSPORT 35-2020

GJERTRUD BØ • Skogens dronning •

Gjertrud : nei, jeg bruker den til trening, og har noen fine langturer. I tillegg kjører jeg noe kortintervaller. Gruppetto: Trener du annerledes nå enn da du var ung? Gjertrud: Nei, ikke så veldig, bortsett fra at det hele tiden kommer ny trenings- kunnskap som det er morsomt å henge med på. Jeg tror jeg har fått mye igjen for at jeg hele tiden har trent som om jeg var ung. Jeg prøver å differensiere treningen, hvor langturer er rolige og intervalløktene er skikkelig tøffe. Jeg ser ofte i klubbene at det kjøres hardt på alle typer økter.

mye for meg selv, men prøver å lære de yngre teknikk. Jeg sykler så mye i terrenget at det nødvendigvis blir en del teknikktrening. Det er litt andre som finner seg bedre til rette i terrenget, de har ofte en litt mer allsidig bakgrunn. Gruppetto: Vanskelig å legge opp tren- ingen til unge på forskjellig nivå? Gjertrud: Det er alle typer, noen er ute etter naturopplevelser og andre vil tøye grenser. Jeg prøver å finne ut hva som er riktig for hver enkelt. Det er en utfordring å tilpasse treningen til alle typer syklister. Det er ikke alle som

Mange fine løyper i Seierstenmarka i Drøbak. NM har også blitt kjørt i disse løypene.

Det begynner å bli bedre, og litt mindre ”cowboysykling” i klubbene nå. Vi be- gynner å se litt mer ut som et sykkelland. Det begynner å bli flere som har erfaring og kan bidra til bedre og tryggere kjøring på klubbtreninger og ritt. Gruppetto: Trener du fortsatt mye tek- nikk? Gjertrud: Ja, en god del, kanskje ikke så

18 GRUPPETTO # 35

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease