Gruppetto SYKKELSPORT 35-2020

OPP NED

Dag 3 - Listastrendene-kvinesdal-Jøssingfjord-Sogndalstrand 110 km1.860 høydemeter

fjell, men en fin og jevn stigning. På en herlig nedkjøring kommer sjøen, eller fjorden, til syne igjen. Jeg er nå i Nodevika og fjorden jeg kommer til er Jøssingfjorden. Du har kanskje hørt ut- trykket “Jøssing,” noe som stammer fra Altmark-saken i februar 1940. Etter en stopp ved minnesmerke over Altmark og en kikk på de to små husene på Helleren går det oppover igjen, rundt 300 høydemeter er det til toppen. Jeg kikker opp på fjellsiden og ser at det er noe åpninger i fjellsiden, og når jeg kommer opp til tunnelen er det gamle løpet omgjort til gang- og sykkeltunnel. Litt oppover i tunnelen og det er er strukket flere hengekøyer mellom Jøssingfjorden har ikke bare Altmarkhistorien å sklite med. En liten vandring innerst i Jøssing- fjorden tar deg adskillig lenger tilbake i historien. Et av Norges første kraftverk og smelteverk lå her, og ennå står to små strandsitterstuer godt innunder fjellet på ”Hellaren.” De har ikke vært malt på 100 år, men ennå står de der, en rød og en hvit liten stue helt inntakt fra fattig-Norge. Fjellet går 14 meter ut over takene som aldri har hatt tjærepapp eller noen form for takstein. De står tørt innunder fjellet, og på samme sted har det vært bosetting helt tilbake til eldre stein- alder for mer enn 6.000 år siden. Lukten fra grua sitter i veggene etter mer enn 200 års fyring. Publikum fra hele verden for å overnatte eller bare kjenne på følelsen av en svunnen tid. Jøssingfjorden og Husene på Helleren

«Altmark» var et tysk militært støtteskip. Altmark tok fanger fra britiske handelsskip, og nå bragte de dem over Atlanterhavet, og under overfarten benyttet «Altmark» norsk og andre nøytrale flagg. For å unngå å bli gjenkjent var «Altmark» ALTMARKSAKEN

som ikke oppdaget de britiske fangene som var ombord. Inspeksjonen var opplagt veldig overfladisk. Den 15. februar ble «Altmark» eskortert gjennom Bergen krigshavn av KNM «Snøgg» [1]. Utenfor Jæren møtte «Altmark» 16. februar flere britiske jagere og ble tvunget til å søke dekning i Jøssingfjorden. Instruksen fra den britiske ledelsen var at «Altmark» skulle bordes, og hvis nordmennene åpnet ild skulle ilden besvares. På dette tidspunktet hadde «Altmark» lettet anker og forsøkte å renne britiske HMS «Cossack» i senk, med det resultat at «Altmark» selv grunnstøtte. Kort tid etter ble «Altmark» bordet av britene, og det viste seg å være 300 britiske fanger ombord, som ble befridd.

blant annet utstyrt med justérbar skorstein. Den 14. februar 1940 kom «Altmark» inn i norsk territorialfarvann nord for Trondheimsfjorden og heiste tysk statsflagg. Skipet ble inspisert av norsk nøytralitetsvakt,

34 GRUPPETTO # 35

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease