Gruppetto SYKKELSPORT 35-2020

Etterspill For Norges

andre siden hadde tyskerne krenket forbudet mot å transportere fanger i norsk farvann. Tyskerne var både først og mer markant på å bryte den da norske nøytraliteten. For Tysklands vedkommende ble «Altmark»- saken et avgjørende argument for en tysk invasjon i Norge – operasjon Weserübung – siden tyskerne ikke lenger stolte fullstendig på den norske nøytraliteten og sikkerheten til de tyske handelsskipene som fraktet jernmalm fra Narvik.[2] Året etter tok Nasjonal Samling i bruk betegnelsen «jøssing» etter Jøss- ingfjord og Altmark-saken. Ordet var ment å skulle brukes foraktelig om engelskvennlige nordmenn. Etter hvert ble ordet tatt i bruk av Hjemmefronten og brukt som navn på deres tilhengere i Norge. Ordet ble offisielt forbudt i 1943, enda det var Quisling som innførte uttrykket!

vedkommende ble «Altmark» et diplomatisk problem. På en side krenket britene den selverklærte norske nøytraliteten, og på den

7 døde tyskere omkom under aksjonen.

# 35 GRUPPETTO 35

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease