Gruppetto SYKKELSPORT 35-2020

E tter en lengre periode, hvor sykdom og sykdomsforebygging har preget ny- hetsbildet og hverdagen, har det også dukket opp mange myter og usannheter rundt trening- og kostholdets betydning på kroppens immunforsvar. Med stor sannsynlighet vil dette også følge oss i tiden fremover. Det er ingen tvil om at både trening og kosthold har et stort potensial for både å bedre og samt svekke kroppens immunforsvar. Samtidig er det viktig å vite hva som er de virkelig store grunnpilarene i denne påvirkningen, og hva som har marginal eller ingen påvirk- ning. Dessverre er det ofte slik at sistnevnte trekkes frem som det viktigste, særlig av de som har noe å tjene på det (egne produkter etc.)

hormoner slik som adrenalin, noradrenalin, kortisol, veksthormoner og flere cytokiner (1). Denne økningen i stresshormoner resulterer igjen i en end- ring av antall hvite blodceller. Samtidig som antallet reduseres vil også cellenes funksjon påvirkes, gjennom en svekket evne til å gjøre jobben sin, nemlig å drepe virus og bakterier. Denne immunologiske reaksjonen på trening har ført til ut- arbeiding av teorien om et” åpent vindu” etter trening. Det vil si en periode etter trening hvor kroppen er ekstra sårbar for mottagelse av sykdom, på bakgrunn av det reduserte immunforsvaret. Hvor lenge dette vinduet er” åpent” henger naturligvis sammen med

“I viktige treningsperioder eller tider hvor det ermye sykdom i den generelle befolkningen kan det der- for være ekstra viktig å ta hensyn til dette ved å være påpasseligmed hygiene, samt å hvile godt umiddel- bart etter trening.”

varigheten og in- tensiteten av tren- ingen, men normalt sett vil de 2-3 første timene etter trening være særlig sårbare. I

Immunforsvarets reaksjon på trening Hva skjer med kroppen og immun- forsvaret når man trener med lang

viktige treningsperioder eller tider hvor det er mye sykdom i den generelle befolk- ningen kan det derfor være ekstra viktig å ta hensyn til dette ved å være påpasselig med hygiene, samt å hvile godt umid- delbart etter trening. Ved å unngå store folkemengder i denne perioden vil også risikoen for sykdom reduseres dramatisk. Samtidig er det også viktig å huske på den totale treningsbelastningen over tid, og hvordan dette påvirker immunforsvaret. Dersomman over tid ikke gir kroppen nok

varighet eller med høy intensitet? Både underveis og i etterkant svekkes immun- forsvaret av denne typen trening. Det finnes flere grunner til dette. Treningen i seg selv gir en økt belastning på kroppen, som resulterer i økt produksjon av stress-

Mat, trening og immunforsvar henger sammen. Her er det Cavendish som tar seg en liten matbit under Giroen.

# 35 GRUPPETTO 95

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease