Krant Orange The World Haaglanden

7

Kijken

Luisteren

Dying to Divorce

Podcast door NRC Vandaag Bij 60 procent van de vrouwen die in Nederland vermoord worden, is de dader hun partner of ex-partner. Redacteur Kim Bos sprak met de nabestaanden van 25 femicide-slachtoffers en ontdekte dat er vaak allerlei signalen zijn dat de vrouwen in die relaties gevaar lopen. Maar met die aanwijzingen wordt nauwelijks iets gedaan. Femicide: als je relatie een doodvonnis blijkt

De documentaire geeft door intiem gefilmde persoonlijke verhalen een uniek perspectief op de strijd om een onafhan­ kelijke vrouw te zijn in het moderne Turkije. Regisseur Chloe Fairwheater volgde vijf jaar lang het leven van mensenrechten-advocaat Ipek Bozkurt. Ipek’s cliënten zijn slachtoffers van pogingen tot #femicide. Let op: deze film kan als schokkend worden ervaren. Neem bij hulp of advies contact op met Slachtofferhulp Nederland of Veilig Thuis. Gedurende 16 dagen is de film gratis online te bekijken.

Scan om te luisteren

Scan om te kijken

Samen tegen mensenhandel

Een gesprek over consent, seksueel geweld en grens­ overschrijdend gedrag. HEAR ME NOW maakt een begin. Programma met Rosa Koenen, Dr. Jamila Medjoubi, Nashaira Dandel en Chantal Heutink. HEAR ME NOW

Podcast door GGD Haaglanden Weet jij wat de signalen zijn van mensenhandel? Of waar je terecht kan voor hulp? De podcastserie omvat twee verhalen van slachtoffers van mensenhandel en gesprekken met met professionals die betrokken zijn bij het bestrijden van deze zware vorm van criminaliteit. De podcastserie ‘Samen tegen Mensenhandel’ is gemaakt door GGD Haaglanden, in samen­ werking met SHOP, AVIM, Comensha, Stevig en het OM voor de Haagse week tegen mensenhandel.

Scan om te luisteren

Seksueel geweld en de rol van compassie, kennis en ervarings- deskundigheid in behandeling

Scan om te kijken

Podcast door GGD Haaglanden Met Marrie van der Feen, psycholoog/therapeut/ervarings­ deskundige en Cora Hout, jeugd en gezinsprofessional/ ervaringsdeskundige.

Counting backwards

Scan om te luisteren

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een vrouw die als tiener op brute wijze werd verkracht in Groot-Brittannië. Het is een verkenning van de blijvende schaduw die zo’n aanval achterlaat op de levens van drie vrouwen. Let op: deze film kan als schokkend worden ervaren. Neem bij hulp of advies contact op met Slachtofferhulp Nederland of Veilig Thuis.

Podcast door GGD Haaglanden In gesprek over preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren op het Voortgezet Onderwijs. Met onder andere Centrum 1622, Schoolformaat, Professionals vanuit Edith Stein College, Centrum voor Seksuele Gezondheid en Politie Haaglanden. Preventie seksueel grens- overschrijdend gedrag onder jongeren. Wat werkt?

Scan om te kijken

Scan om te luisteren

In Den Haag zijn 20 jongeren actief als jongerenambassadeur om onder andere het thema meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. In dit webinar gaan zij in gesprek met onder andere Ramin Kawous (PHAROS) over zijn onderzoek: ‘bevorderende en belemmerende factoren in het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis’. Webinar Expertmeeting schadelijke praktijken

Orange Table Talks

Door Soroptimisten (2020) Thema Talk #1: “Het ontdekken van je rol bij seksueel geweld” “Durf te vertrouwen op je ‘niet pluis’ gevoel bij seksueel geweld; let op de vele kleine signalen. En bied dan ruimte en je beschikbaarheid voor het gesprek”.

Door Soroptimisten (2020) Thema Talk #2: “Het ont-dekken van je rol bij huiselijk geweld” “Schaamte is een van de belangrijkste redenen voor het bedekken van huiselijk geweld”.

Scan om te kijken

Scan om te kijken

Scan om te kijken

Made with FlippingBook flipbook maker