Krant Orange The World Haaglanden

Heeft u vragen? Mail naar orangetheworld@ggdhaaglanden.nl Voor meer informatie over Orange the World, kijk op www.orangetheworld.nl

Orange the World regio haaglanden Editie 1, 2023

Waarom Orange the World?

Wereldwijd wordt elk jaar 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Van 25 november , Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen , tot 10 december , Internationale Dag voor de Rechten van de Mens zijn in regio Haaglanden verschillende activiteiten om bewustwording te creëren en actie te ondernemen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Waarom Oranje? De kleur oranje staat voor de dageraad, het aanbreken van een nieuwe dag, en is het symbool voor een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Meer info: www.orangetheworld.nl

Veilig, overal en altijd

‘Veilig, overal en altijd’. Dat is het thema van Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne moedigt individuen, gemeen­ schappen en overheden aan om samen te werken in de strijd tegen dit geweld. Geweld tegen vrouwen en meisjes is overal ter wereld een groot probleem, in steden en in dorpen, en vindt overal plaats: op straat, bij het uitgaan, op het werk, online en achter de voordeur. Ook in regio Haaglanden krijgen vrouwen – én overigens ook mannen – te maken met huiselijk geweld, zowel als dader als slachtoffer. Toch blijken vrouwen vaker slachtoffer, onder andere door ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, sociale normen of economische afhankelijkheid. Orange the World Haaglanden vraagt in onze regio aandacht voor dit soort geweld. Met de campagne wil zij iedereen bewust maken dat geweld tegen vrouwen en meisjes bestaat en in alle lagen van de samenleving voorkomt. Daarom organiseert regio Haaglanden 16 dagen achter elkaar talloze activiteiten. Denk aan exposities, webinars en bijeen­ komsten en gesprekken. Ook delen we verhalen, waarin moedige mensen streven naar een wereld waarin iedereen veilig en vrij is.

Geweld is onacceptabel Word #medestander in de strijd tegen geweld. Als we allemaal mede­ standers zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uit helpen. Met het ondertekenen van de medestanderbelofte, de pledge, geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega. De belofte bestaat uit vijf punten, die zie je hieronder.

In deze krant

Scan de QR en teken ook de pledge!

3

Hear me now campagne

4

Stichting Open Mind met foto-expositie over femicide

5

Activiteitenkalender

6

Kijk- en luistertips

8

Hulplijnen

De feiten op een rij

73 procent van de Nederlandse vrouwen heeft seksuele intimidatie meegemaakt.

Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen te maken met fysiek, psychisch en/of seksueel geweld.

Bron: Who.int

Bron: Atria.nl

In Nederland krijgt 53 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In Nederland sterft er elke 8 dagen een vrouw door geweld.

In Nederland krijgt 1 op de 5 vrouwen met partnergeweld te maken.

Bron: Atria.nl

Bron: Who.int

Bron: Rutgers.nl

2

STEPHANIE

‘Juist moedig om hulp te vragen.’

Zes jaar geleden ontvluchtte Stephanie haar gewelddadige vriend. Een politieagent plantte daarvoor een zaadje. Via de daklozenopvang kwam ze in de vrouwenopvang van Perspektief terecht. Nu heeft ze haar leven op de rit, maar de weg daarnaartoe was lang. “Het is niet zwak, maar juist moedig om hulp te vragen.” “Het gaat nu goed met mij. Deze week betaal ik mijn laatste zeventig euro af en dan ben ik van de schuldhulpverlening af. Ik heb een geweldige zoon van zeven, een huurwoning en een mooie baan bij het ministerie van Financiën. Ik, bij het ministerie! Mijn leven staat op de rit en daar ben ik trots op, want de weg hier naartoe was lang. De giftige relatie waarin ik gevangen zat duurde zes jaar. Mijn ex-vriend nam graag een lijntje coke en was gewend veel alcohol te gebruiken. Ik was negentien toen ik hem leerde kennen en woonde in een jeugdzorginstelling. Omdat ik daar graag wegwilde, zag ik hem als mijn redder, mijn uitgang. Meteen toen we gingen samenwonen, wist ik al dat hij niet goed voor me was. Het ging al vrij snel mis. Naast psychische mishandeling, kleineren, kreeg ik klappen, uiteindelijk zelfs meerdere keren per week. Dit sloop er langzaam in. Als vrouw van 1.55 meter doe je niets tegen een grote vent. We hebben eigenlijk nooit leuke tijden gehad, was altijd op mijn hoede. De vakanties waren nachtmerries!

De term huiselijk geweld is raar. Zodra thuis geweld plaats­ vindt, is het niet huiselijk. Regelmatig stond de politie aan de deur. Het ontbrak me aan de moed om aan- gifte te doen, omdat ik emotioneel en financieel afhankelijk van hem was. Ik ben twee keer weggegaan waarvan ik de eerste keer met hangende pootjes terugging, door mijn drie katten. De politie heeft ‘m wel eens meegenomen, maar dan stond hij de volgende dag weer op de stoep. Een politieagent zei eens: ‘Mevrouw, ik ben zo bang dat ik u volgende keer op de grond zie liggen en dat ik dan te laat ben’. Die uitspraak plantte een zaadje. Het zorgde ervoor dat ik de ernst van de situatie inzag en ik er uiteindelijk uit durfde te stappen. Mijn familie en vrienden zagen dat hij niet oké was, maar hoe harder zij mij het gevoel gaven de situatie te veroordelen, hoe meer ik wilde bewijzen dat het wel goed zat. Eigenlijk kunnen omstanders alleen luisteren, niet oordelen, de deur open houden en er voor je zijn. Toen op een avond de stemming steeds donkerder werd, ben ik weggevlucht. Opeens dacht ik: ‘Krijg de tering, ik heb je niet nodig. Ik kan zonder jou.’ Ik kwam in de daklozenopvang van Perspektief terecht, een pittige periode. Ik leerde daar iemand kennen en raakte zwanger. Een cadeau. Daarna ging ik naar de vrouwenopvang

dat ik als een warm bad ervoer, een veilige omgeving om te groeien in mijn moederrol. Het is fijn om met lotgenoten te zijn maar er niet altijd over te hoeven praten. Zonder Perspektief weet ik niet waar ik nu zou zijn geweest. Ze oordeelden niet en ondersteunden me waar ik het nodig had. De schuldhulpverlening kwam van de grond en via een urgentieverklaring kreeg ik een woning. Ik heb een HBO-opleiding gedaan, kreeg werk en een mooie carrière. Ik heb altijd contact gehouden met mijn oude gezins­ voogd, familie en vrienden en durf nog steeds om hulp te vragen als het nodig is. Het kost echt moed om het patroon te doorbreken. Veel mensen vinden het zwak om hulp te vragen. Maar hulp vragen getuigt juist van sterk zijn.”

Ivonne Fong-Pien-Joe Teamleider aanpak huiselijk geweld bij vrouwenopvang Perspektief

‘Vrouwenopvang is een knip in je leven.’

Ivonne Fong-Pien-Joe is teamleider Aanpak huiselijk geweld bij vrouwenopvang Perspektief. Ze heeft tientallen jaren ervaring en heeft heel wat slachtoffers kunnen helpen. De vrouwenopvang is een noodzakelijk maar een zwaar middel. “Het is een knip in je leven.” “Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor, ook bij de gezinnen waar alles voor de wind lijkt te gaan. In de opvang zien we vrouwen met kinderen, ook mannen, die zichzelf hebben aangemeld bij ons loket huiselijk geweld of die zijn doorverwezen. Het zijn altijd mensen die meerdere keren per week te maken hebben met huiselijk geweld of die acuut in gevaar zijn. Opvang is een heel zwaar middel, een last resort. Het is een knip in je leven. Je bent weggerukt uit je eigen omgeving. Dat is met name voor kinderen heel heftig. Mensen denken vaak dat opvang de oplossing is. Het is een tijdelijk middel van zes tot negen maanden om een goede inventarisatie van risicofactoren te maken en te komen tot veiligheidsplannen. Ook kijken we naar: Wat maakt dat jouw leven gaat zoals het gaat?

Dan gaan we soms ver terug in het verleden. Je ziet dat slachtoffers meestal uit gezinnen komen waar ook al huiselijk geweld was. Ik vergeet nooit dat een jonge vrouw tegen me zei: ‘Bent u hier de teamleider? Wat fijn dat ik kennis met u mag maken, want ik ben in deze opvang geboren’. Ik vond dat verschrikkelijk om te horen. Dit is dus de cirkel van geweld, want zij zat hier nu weer met haar kind. Door de jaren heen zoeken we in campagnes, projecten en pilots naar de sleutel om huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen. Dat levert nieuwe inzichten op. Richtten we ons vroeger alleen op de vrouw - ze moest loskomen van de pleger - nu weten we dat het gaat om geweldspatronen waar het voor iedereen heel moeilijk is om van los te komen. Het gedrag van de een versterkt het gedrag van de ander en zorgt voor een explosieve geweldsdynamiek. Niet de relatie hoeft per se te stoppen, maar het geweld. De meeste plegers zitten zelf ook in de knoop met drank-, drugs- of financiële problemen, jeugdtrauma’s of slechte hechting.

Huiselijk geweld wordt door vele factoren veroorzaakt en wij kijken vanuit de risicoanalyse wat nodig is om het veilig te maken. Wat zijn de onder­ liggende problemen? Is er sprake van schulden? Een trauma? Enzovoorts. Dat pakken we aan. Voor het slachtoffer en, indien mogelijk, ook voor pleger. Met allerlei aanpakken, zoals weerbaarheidstraining, gratis cursus omgaan met geld, paarden- en hondencoaching en natuuractiviteiten werken we aan herstel. Met het veiligheidsplan naar aanleiding van de risicoanalyse werken we aan de vraag: Hoe kun je weer veilig wonen en soms terug naar huis. Wat is nodig om veilig verder te gaan? Want uitein­ delijk blijft niemand eeuwig in de vrouwenopvang.” Perspektief bestaat uit aanpak huiselijk geweld, vrouwen- en mannen­ opvang, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er zijn in Den Haag en de regio zes opvanglocaties voor aanpak huiselijk geweld met in totaal zestig plekken. Vanaf 1 januari 2024 gaat Perspektief verder onder de naam Kesslerperspektief. www.perspektief.nl

3

‘Het is eigenlijk beter om wel iets te zeggen. Anders stopt het nooit.’ sara donkers

Twaalf vrouwen, twaalf verhalen. Over seksueel geweld. Sara Donkers is een van die slachtoffers én een van de makers van de reizende expositie. Ze werd op haar zeventiende verkracht en maakte meer seksueel grensoverschrijdend gedrag mee. Die ervaringen zet ze in voor haar stichting HEAR ME. Ze wil seksueel geweld bespreekbaar maken. Terwijl je oog in oog staat met de levensgrote portretten van twaalf krachtige vrouwen luister je naar hun verhaal. Ingesproken door henzelf. De multimediale kunstexpositie, die in regio Haaglanden te zien is, kan een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat is hard nodig. In Nederland krijgt 45% van de vrouwen en meisjes te maken met seksueel geweld. Dat moet stoppen. De expositie geeft een gezicht aan de cijfers. Kracht om verder te gaan Een van die gezichten is Sara zelf. Ze herkent een rode draad in de andere elf verhalen. “Iets wat bij iedereen terugkomt is het gevoel van schuld en schaamte, en ook de kracht om verder te gaan en de impact van dit geweld op je leven. En het belang van erkenning wat jou is overkomen. Dat het niet oké is.”

Door schuld en schaamte duurde het veel te lang voordat ze erover durfde te praten, zegt ze nu. “Dat ik nu hardop zeg dat ik slachtoffer ben en geen uitlokker was, is een ommekeer. Toen ik mijn ervaringen uit het donker haalde en niet langer sprak over een nare ervaring, maar het letterlijk benoemde, kwam de erkenning en de strijdlust om dit om te zetten in iets positiefs en krachtigs.” Open gesprek Sara doet met de expositie een beroep op iedereen: Doe er iets mee, zorg dat het veilig is voor slachtoffers om zich te uiten en maak je niet schuldig aan victim blaming. “De expositie is niet per se een boodschap aan vrouwen, maar ook aan mannen. Ik wil graag dat in de samenleving een open gesprek wordt gevoerd. Om het te begrijpen. Wat maakt dat dit geweld bestaat? De expositie geeft geen antwoorden, maar geeft vrouwen een podium en is hopelijk een begin van het gesprek.” Stichting HEAR ME, stories that matter is opgericht door Hüsne Afsar, Sara Donkers en Rosa Koenen. Wat hen bindt is een groot rechtvaardigheidsgevoel en de passie om projecten te creëren die blijvend maatschappelijk impact hebben. Kijk voor meer info op: www.hear-me.nl

Fotograaf: Hüsne Afsar

Scan de qr-code om Sara’s verhaal te luisteren in verschillende talen of ga naar www.hear-me.nl/story2

De expositie HEAR ME NOW is van 30 november t/m 10 december te zien bij GGD Haaglanden, Westeinde 128 Den Haag.

HEAR ME NOW luistersessies HEAR ME doet een oproep aan iedereen om een goede luisteraar te zijn, in het bijzonder voor mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Stel je oren, ogen en hart open, ben stil, kijk de ander in de ogen. Wat zie je allemaal en wat doet dat met je?

Met die vragen ging HEAR ME aan de slag en produceerde de Luistersessies, korte video’s waarin de dynamiek tussen luisteraar en verteller centraal staat.

Met als luisteraars Sinan Can, documentairemaker en journalist. Wanda de Kanter, longarts en activist tegen de tabaksindustrie en Casper van Well, digital marketeer voor de mode-industrie. Modellen vanuit HEAR ME: Lucinda Douglas, auteur, ondernemer en coach Veerle Klok, danseres, student, peer-educator bij Sex Matters. En Chantal Heutink, auteur, spreker en coach.

Scan de qr-code om te luisteren of ga naar www.hear-me.nl/story14

4

GUUSJE VEENHOVEN OVER FEMICIDE

‘We willen andere vrouwen waarschuwen.’

Rode vlaggen? “Dit zijn signalen die kunnen duiden op escalatie van geweld of zelfs een fatale afloop. Dit zijn onder meer een ernstige vorm van partnergeweld (intieme terreur), stalking, bedreiging met dood, gewelddadig gedrag, geweld tijdens zwangerschap, gedwongen seks. Dit dikwijls in combinatie met onder meer bezitsdrang en controledrift, jaloezie, drank en drugs.” En iedereen moet die signalen kennen? “Die rode vlaggen zijn voor iedereen van belang: van jonge vrouwen die voor het eerst een relatie krijgen tot vrouwen die aan een tweede of derde relatie beginnen. Daarom komt er ook een informatiepaneel met rode vlaggen. En een paneel met tips voor vrouwen die nu met partnergeweld te maken hebben, voor omstanders, professionals en (ex-)plegers.” Waarom wilden de nabestaanden hun verhaal vertellen? “Ze zeggen: ‘We kunnen onze geliefde niet meer redden, maar kunnen andere vrouwen wel waarschuwen’. Femicide heeft levenslang impact. Het verdriet houdt niet op en is enorm groot. Dat willen ze anderen besparen. En nabestaanden zeggen nu ook: ‘Hadden we de rode vlaggen maar gekend’.” Wanneer is voor jou de expositie geslaagd? “Dat is lastig. Ik vind het al geslaagd als mensen de verhalen lezen en als ze het erover gaan hebben. Nabestaanden willen andere vrouwen waarschuwen en willen voorkomen dat anderen door dezelfde pijn moeten gaan als zij. Heel veel nabestaanden hebben psychische klachten gekre­ gen. De dader is vaak iemand die je kent, die ook bij jou over de vloer is gekomen. Dat maakt het verlies van jouw dierbare nog eens extra wrang.”

Heftig leed. Heftig verdriet. Heftige impact. In de nieuwe expositie van stichting Open mind vertellen nabestaanden van slachtoffers van femicide over hun dochter, zus of vriendin die is vermoord door hun (ex)-partner. Guusje Veenhoven van Stichting Open mind: “Nabestaanden willen andere vrouwen graag waarschuwen.” Stichting Open mind snijdt geen onderwerpen aan die je even gezellig bij de thee bespreekt, maar die wel bespreekbaar moeten worden. Ze maakt maatschappelijke kunstprojec­ ten over zwaar beladen thema’s, zoals huiselijk geweld,

kindermishandeling of mensenhandel. En nu komt daar in samenwerking met de gemeente Den Haag een expositie over femicide bij: twaalf portretten van slachtoffers en het verhaal verteld vanuit de nabestaande. Waarom deze campagne? “Elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. Daarvan wordt zes op de tien vrouwen omgebracht door haar (ex-)partner. Dat zijn alarmerende cijfers! Bij femicide wordt een vrouw vermoord, meestal door haar (ex-)partner en bijna altijd na steeds erger wordend huiselijk geweld. Femicide zit diepgeworteld in ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen.” Wat wil je bereiken met de expositie? “We willen informeren en alarmeren. Mensen moeten weten wat femicide is en dat het bestaat. Vaak wordt het omschre­ ven als familiedrama, relationeel geweld of crime passionnel. Daardoor blijft achterwege dat een vrouw vermoord is van­ wege haar gender. We willen slachtoffers en nabestaanden een stem en gezicht geven. Hun verhalen mogen niet verdwijnen. Femicide moet op de agenda komen.” Wat voor verhalen zijn dat? “Nabestaanden vertellen over wat voor vrouw hun dochter, zus of vriendin was. Wat ze in het dagelijks leven deed. Hoe de relatie met de partner is ontstaan en wat in de relatie gebeurde. Vaak blijken er in de relatie al signalen te zijn die duiden op acute onveiligheid, zogenoemde rode vlaggen.”

Cijfers moord- en doodslag

In 2022 kwamen in Nederland 142 mensen om het leven door moord of doodslag, 16 meer dan in 2021. Het aantal vrouwelijke slachtoffers nam toe met 10 (van 38 naar 48), terwijl het aantal mannelijke slachtoffers steeg met 6 (van 88 naar 94). In de periode 2018 tot en met 2022 had de politie bij 99 procent van alle vrouwe­ lijke slachtoffers, een (vermoedelijke) dader in beeld. 6 op de 10 vrouwen werden in die periode door hun partner of ex-partner omgebracht.

De expositie is vanaf 25 november te zien op drie locaties in Den Haag. Wil je weten waar? Kijk op: www.haagsevrouwendagen.nl/orange-the-world

Bron: CBS 2023

Haar dochter werd slachtoffer van femicide.

ineke, moeder van laura

‘De politie wilde nog niets bevestigen, maar we wisten genoeg.’

IN LIEFDEVOLLE HERRINNERING Laura, 12-08-1993 - † 11-07-2018 (24)

“Veel mensen die Laura gekend hebben, prezen haar om haar ontwapenende karakter. Ze wist met iedereen verbinding te maken, en was altijd op zoek naar avontuur. Naast haar werk als verpleegkundige, hield ze ontzettend van het nachtleven. Tragisch genoeg begon daar de narigheid. Tijdens het uitgaan ontmoette ze een dj op wie ze verliefd werd. Pas na een jaar stelde ze hem aan ons voor. Toen hij voor het eerst bij ons over de vloer kwam dacht ik: ‘Is dit nou de vriend van Laura?’ Hij was heel stil en keek vreemd uit zijn ogen. Na zijn vertrek vroeg ik aan Laura wat ze in hem zag. ‘Ik vind hem gewoon leuk, mam. Hij is mijn maatje.’ Maar hij deed zich anders voor dan hij was. Hij loog over zijn werk, reed ongevraagd in haar auto waarop Laura bekeuring na bekeuring kreeg en hij jatte geld van haar rekening. Toen Laura daarachter kwam, verbrak ze de relatie. Na de breuk startte het stalken. Het begon met bloemen en cadeautjes, maar al gauw stond hij constant voor haar deur en bezocht haar zelfs op werk en bestookte haar met telefoontjes en appjes. Laura wilde liever geen aangifte doen omdat ze hem wilde beschermen.

Uiteindelijk, na aandringen van vrienden en familie, deed ze dat toch. De politie vroeg haar om bewijsmateriaal van het stalkgedrag aan te leveren. Na voldoende bewijs te hebben verzameld, zette de politie hem drie dagen vast. Daarna kwam hij vrij met een contact- en straatverbod en kreeg Laura een noodknop om de politie te alarmeren als hij toch in de buurt was. Vier dagen was het rustig en wij dachten dat het kwartje bij hem eindelijk gevallen was; het is over en uit. Tot die bewuste dinsdagavond. Het voelde voor Laura alsof ze de stressvolle tijd achter zich kon laten. Ze besloot naar een feest te gaan en erna nog met een vriendin bij haar thuis te chillen. Maar wat zij niet wist, was dat hij haar had gevolgd en zich al die tijd onder haar balkon had verstopt. Via de buren was hij met een smoes achterom gekomen. Nadat haar vriendin de deur uit ging, is hij via het balkon haar huis binnengekomen. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk; hij gaf in totaal acht verschillende verklaringen. Maar één ding is zeker: hij bracht Laura om het leven omdat hij niet kon accepteren dat ze niet met hem verder wilde.

Op woensdagmiddag waren mijn man en ik aan het lunchen, toen hij in nieuws las dat er een jonge vrouw was overleden in de straat waar Laura woonde. “Dit is Laura!”, riep hij in paniek uit. Mijn zoon belde de politie en uiteindelijk hoorden we dat het om Laura ging. We werden in het ongewis­ se gelaten en kregen geen kans om onze dochter te zien. Het voelde alsof mij het moederschap werd ontnomen. Laura was mijn kind, mijn alles. Ik had bij haar willen zijn, maar ik kon enkel via de media toekijken hoe mensen in witte pakken haar huis binnengingen. Ik voelde me radeloos, machteloos en verbijsterd. Het was alsof ik in een vreselijk slechte film terecht was gekomen. Laura was geen vrouw die zich zomaar liet onderdrukken; ze was buitengewoon krachtig. Helaas heeft juist die kracht tot dit tragische einde geleid. Haar verhaal, en dat van vele anderen, laat zien dat we toe moeten bewegen naar een samenleving waarin kracht en veiligheid hand in hand gaan.”

5

November

24

Gemeente Delft hijst de vlag Stadskantoor - Stationsplein 1 te Delft, 12:00

De gemeente Delft wil de start van de campagne gezamenlijk aftrappen met u. Wethouder Joëlle Gooijer opent de kick-off met de Werkgroep Orange the World Delft door het hijsen van de vlag bij het Stadskantoor. Voor het complete overzicht, kijk op: www.humanhousedelft.nl/evenementen-orange-the-world

Lezing cyberpesten, sexting en social media door Maria Genova-Versteeg

Scholencombinatie Delfland - Van Bleyswijckstraat 72 te Delft, 13:00 Voor ouders en professionals. Veel ouders worstelen met het social me­ dia gebruik en de gevaren. Sexting is een groeiend probleem en het be­ gint op een steeds jongere leeftijd. Wat zijn de gevaren van sexy selfies en sexting? Hoe kun je op een veilige manier een sexy selfie maken en wat doe je als je gechanteerd wordt met uitgelekte naaktfoto? Wat doe je als je (online) wordt gepest? Tijdens deze interactieve lezing worden deze dilemma’s en praktijkvoorbeelden besproken en worden enkele interessante korte filmpjes getoond. Aanmelding verplicht i.v.m. beperkte plekken via MaatschappelijkIniti@Delft.nl

25

Gemeente Pijnacker-Nootdorp hijst de vlag Oranjeplein 1 te Pijnacker, 12:00

Gemeente Wassenaar hijst de vlag Raadhuislaan 22 te Wassenaar

Kick-off Orange the World. Leerlingen van basisschool de Vlinderboom presenteren hun poster en hijsen daarna samen met de wethouders de Orange the World vlag. Na afloop is er een korte netwerkborrel. www.pijnacker-nootdorp.nl Gemeente Midden-Delfland hijst de vlag Anna van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden Naast het gemeentehuis wordt de vlag ook gehesen op de volgende locaties in de gemeente: • Oude Kerk in Maasland; • Twee molens in Maasland; • Bij de Buurvrouw, Oostgaag 18a in Maasland; • Brasserie Oostgaag, Oostgaag 55 in Maasland; • Sint-Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn. Van 25 november tot 10 december worden meerdere panden oranje verlicht: • Oude Kerk in Maasland; • Twee molens in Maasland; • Sint-Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn.

Naast het hijsen van de vlag worden enkele gebouwen oranje verlicht en speciale Orange The World sjablonen gespoten in de openbare ruimte. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar wijdt lessen van het vak Maatschappijleer aan Orange The World waarbij een van de wet­ houders aanwezig zal zijn en het schoolplein met sjabloon van “de oranje handjes” zal voorzien. Gemeente Leidschendam Voorburg hijst de vlag Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam, 9:00 Wij hijsen de vlag bij het gemeentehuis. Ook vragen de Soroptimisten deze dag aandacht voor Orange The World op de Oosteinde markt in Voorburg. Gemeente Den Haag hijst de vlag en opent foto-expositie Femicide van Stichting Open mind Spui 70 te Den Haag, 17:00 Wethouder Mariëlle Vavier (Armoede, Inclusie en Volksgezondheid) opent samen met nabestaanden de expositie. Ook spreken nabestaanden en Naomi Inez, wier moeder slachtoffer werd van geweld. Den Haag kiest er dit jaar voor om extra aandacht te vragen voor slachtoffers van femicide. De reizende expositie (lees erover in deze editie) is op verschillende plekken te zien. Samen met stichting Open mind geven we een gezicht aan slachtoffers van femicide. Wil je weten waar? Kijk op www.haagsevrouwendagen.nl/orange-the-world

Mots et Maux de Femmes Atrium, Spui 70 te Den Haag

Van 25 november tot en met 4 december is in het Atrium van het Haagse stadhuis het werk van het Franse collectief Mots et Maux de Femmes en de vereniging HEHOP te bewonderen. Dit is een kunste­ naarscollectief dat onder andere door fotografie aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. De Alliance Française La Haye haalde deze werken naar Den Haag in samenwerking met Soroptimist International Club ’s-Gravenhage, Zonta den Haag1, Zonta aan Zee. De tentoonstelling wordt op 28 november geopend om 18.00 door François Alabrune, de Franse ambassadeur in Nederland.

Gemeente Rijswijk hijst de vlag Huis van de Stad - Generaal Spoorlaan 2, 9:00

De burgemeester en een delegatie van de Soroptimisten hijsen de vlag. Hierna verplaatsen de Soroptimisten zich naar de Rijswijkse weekmarkt in de Herenstraat om aandacht te vragen voor Orange The World.

6

November

December

29 Marktstand: Stop geweld tegen vrouwen en meiden Raadhuisplein te Pijnacker, 9:00-13:00

01

Interactief gesprek over huiselijk geweld/geweld binnen (partner) relaties Sociëteit Standvastigheid, 15:00-17:00 Organisator VVAO afdeling Delft. Hoofdspreker is Carrie Jansen, jaren­ lang columniste van het AD en sociaal advocaat, en tegenwoordig werkzaam bij Stichting Fier, een organisatie die zich bezighoudt met intergenerationele overdracht van geweld binnen relaties. Het gaat om een interactief gesprek van Carrie Jansen, ervaringsdes­ kundigen Miranda in ’t Hout (slachtofferperspectief) en Hellen Chotkoe (dader perspectief) en het publiek; moderator is Toos Thoolen (vz. VVAO Delft). Gratis toegang. Aanmelden via delft@vvao.nl . Meer informatie: www.humanhousedelft.nl/evenementen-orange-the-world

Wethouders, Soroptimisten en medewerkers staan op de markt om bewustwording rondom Orange The World te creëren, producten te verkopen en daarmee geld op te halen voor een goed doel in het kader van Orange The World. Naast het zorgen voor meer bekendheid voor Orange the World roepen ze zoveel mogelijk mensen op tot het tekenen van de Medestander Pledge.

Filmavond ‘Mustang’ Pathé Buitenhof Den Haag, zaal open 18.30 Organisator Gemeente Den Haag.

Vijf verweesde zusjes groeien op in een traditioneel Turks dorpje en worden voorbereid op uithuwelijking. Bij de oudste zusjes lijkt de uithuwelijking volgens plan te verlopen, totdat de jongste besluit te rebelleren en het hele dorp in rep en roep is. Een film over kaders en het verlangen om hieruit te breken waarin de speelsheid en zussen­ liefde het zware thema op een hele mooie manier lucht geven. Een indrukwekkende film die genomineerd werd voor een Oscar.

04

Film Orange the world Filmhuis Lumen - Doelenplein te Delft, 19:15 Filmhuis Lumen draait in de actieperiode een film met nabespreking onder leiding van een deskundige. Meer details volgen. Scan de qr-code of kijk op: www.humanhousedelft.nl/evenementen-orange-the-world

Ticket € 2,50 (incl. popcorn en drankje). Scan de qr-code om tickets te kopen.

30

07

Marktstand: Orange the World, Stop geweld tegen vrouwen en meiden Markt te Delft, 8:00-16:00 Organisator: Soroptimistenclub Delft Soroptimisten en vrijwilligers staan op de markt om bewustwording rondom Orange the World te creëren, producten te verkopen en daar­ mee geld op te halen voor een goed doel in het kader van Orange the World. Naast het zorgen voor meer bekendheid voor Orange the World roepen ze zoveel mogelijk mensen op tot het tekenen van de Medestander Pledge.

Marktstand: Orange the World, Stop geweld tegen vrouwen en meiden Markt te Delft, 8:00-16:00 Organisator: Soroptimistenclub Delft. Soroptimisten en vrijwilligers staan op de markt om bewustwording rondom Orange The World te creëren, producten te verkopen en daarmee geld op te halen voor een goed doel in het kader van Orange The World. Ook roepen ze zoveel mogelijk mensen op tot het tekenen van de Medestander Pledge. LotgenotenLive Wijkcentrum Hofstee - Sandinoweg 149 te Delft, 13.00-18.00 Organisator: Miranda in ’t Hout en Samantha Wellis. Voor slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld. De dag staat in het teken van herkenning, connectie en verdieping. Doe mee aan de expressie van agressie sessie. In een mini lezing wordt verteld over boosheid, ook wordt een leuke creatieve workshop gegeven en is er ruimte voor ontspanning. Om het klein en veilig te houden is er plek voor 10 deelnemers. Professionele coach en ervaringsdeskundige is aanwezig: Samantha Wellis @samantha.mask.off . Voor aanmelden of meer informatiemail naar lotgenotenlive@gmail.com of volg ons op insta @lotgenotenlive.

09

Verdiepingssymposium GGD Haaglanden Online, 9.00-12.30

Organisatior: GGD Haaglanden. Voor professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden. Een interessant verdiepingssymposium over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tussen studenten in Haaglanden. Ieder jaar bespreken we de bevindingen van onderzoek en verbinden we deze bevindingen aan de praktijk. Dit jaar staat het onderzoek centraal dat is gedaan naar: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder studenten in Haaglanden.’ Scan de qr-code voor meer informatie.

7

Kijken

Luisteren

Dying to Divorce

Podcast door NRC Vandaag Bij 60 procent van de vrouwen die in Nederland vermoord worden, is de dader hun partner of ex-partner. Redacteur Kim Bos sprak met de nabestaanden van 25 femicide-slachtoffers en ontdekte dat er vaak allerlei signalen zijn dat de vrouwen in die relaties gevaar lopen. Maar met die aanwijzingen wordt nauwelijks iets gedaan. Femicide: als je relatie een doodvonnis blijkt

De documentaire geeft door intiem gefilmde persoonlijke verhalen een uniek perspectief op de strijd om een onafhan­ kelijke vrouw te zijn in het moderne Turkije. Regisseur Chloe Fairwheater volgde vijf jaar lang het leven van mensenrechten-advocaat Ipek Bozkurt. Ipek’s cliënten zijn slachtoffers van pogingen tot #femicide. Let op: deze film kan als schokkend worden ervaren. Neem bij hulp of advies contact op met Slachtofferhulp Nederland of Veilig Thuis. Gedurende 16 dagen is de film gratis online te bekijken.

Scan om te luisteren

Scan om te kijken

Samen tegen mensenhandel

Een gesprek over consent, seksueel geweld en grens­ overschrijdend gedrag. HEAR ME NOW maakt een begin. Programma met Rosa Koenen, Dr. Jamila Medjoubi, Nashaira Dandel en Chantal Heutink. HEAR ME NOW

Podcast door GGD Haaglanden Weet jij wat de signalen zijn van mensenhandel? Of waar je terecht kan voor hulp? De podcastserie omvat twee verhalen van slachtoffers van mensenhandel en gesprekken met met professionals die betrokken zijn bij het bestrijden van deze zware vorm van criminaliteit. De podcastserie ‘Samen tegen Mensenhandel’ is gemaakt door GGD Haaglanden, in samen­ werking met SHOP, AVIM, Comensha, Stevig en het OM voor de Haagse week tegen mensenhandel.

Scan om te luisteren

Seksueel geweld en de rol van compassie, kennis en ervarings- deskundigheid in behandeling

Scan om te kijken

Podcast door GGD Haaglanden Met Marrie van der Feen, psycholoog/therapeut/ervarings­ deskundige en Cora Hout, jeugd en gezinsprofessional/ ervaringsdeskundige.

Counting backwards

Scan om te luisteren

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een vrouw die als tiener op brute wijze werd verkracht in Groot-Brittannië. Het is een verkenning van de blijvende schaduw die zo’n aanval achterlaat op de levens van drie vrouwen. Let op: deze film kan als schokkend worden ervaren. Neem bij hulp of advies contact op met Slachtofferhulp Nederland of Veilig Thuis.

Podcast door GGD Haaglanden In gesprek over preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren op het Voortgezet Onderwijs. Met onder andere Centrum 1622, Schoolformaat, Professionals vanuit Edith Stein College, Centrum voor Seksuele Gezondheid en Politie Haaglanden. Preventie seksueel grens- overschrijdend gedrag onder jongeren. Wat werkt?

Scan om te kijken

Scan om te luisteren

In Den Haag zijn 20 jongeren actief als jongerenambassadeur om onder andere het thema meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. In dit webinar gaan zij in gesprek met onder andere Ramin Kawous (PHAROS) over zijn onderzoek: ‘bevorderende en belemmerende factoren in het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis’. Webinar Expertmeeting schadelijke praktijken

Orange Table Talks

Door Soroptimisten (2020) Thema Talk #1: “Het ontdekken van je rol bij seksueel geweld” “Durf te vertrouwen op je ‘niet pluis’ gevoel bij seksueel geweld; let op de vele kleine signalen. En bied dan ruimte en je beschikbaarheid voor het gesprek”.

Door Soroptimisten (2020) Thema Talk #2: “Het ont-dekken van je rol bij huiselijk geweld” “Schaamte is een van de belangrijkste redenen voor het bedekken van huiselijk geweld”.

Scan om te kijken

Scan om te kijken

Scan om te kijken

8

Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Heb je (online) een ongewenste seksuele ervaring meege­ maakt? Heb je direct hulp nodig, twijfel je of heb je vragen? Dan kun je altijd gratis met ons bellen of chatten. We zijn 24/7 telefonisch bereikbaar. Lees meer over wat je kunt doen en wat je kunt verwachten na het meemaken van seksueel geweld op de andere pagina’s. www.centrumseksueelgeweld.nl

Oproep!

Doe mee aan een onderzoek naar cybergeweld.

Zonder toestemming delen van intiem beeldmateriaal, online stalking, online intimidatie en het online aansporen tot geweld of haat gebaseerd op sekse of gender. In een wereld waarin steeds meer dingen digitaal gebeuren, wordt het probleem van cybergeweld steeds groter. Gemiddeld heeft 1 op de 2 jonge vrouwen in de Europese Unie van 15 jaar en ouder hiermee te maken (gehad). Zoë van Reeken (21) is stagiaire bij GGD Haaglanden en student van het MBO-Rijnland. Voor haar afstudeerstage doet ze onderzoek naar cybergeweld.

Ze vraagt inwoners van regio Haaglanden om, volledig anoniem, mee te doen aan haar onderzoek en diens ervaringen met cybergeweld te delen.

Online beelden verwijderen

Waar kan ik terecht voor hulp? Heb jij te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dan kan het soms moeilijk zijn om hierover te praten. Maar praten is wel heel belangrijk en kan je helpen. Dit kan iemand zijn uit je omgeving, zoals je ouders of je beste vriend of vriendin. Maar er zijn ook verschillende organisaties waar jij gratis en anoniem terecht kunt voor hulp. Naast onderstaande instanties, staat achterin deze krant een overzicht met belangrijke websites en telefoon­ nummers.

HelpWanted is een organisatie waar je anoniem en laag­ drempelig advies kunt krijgen bij online grensoverschrijdend gedrag. Ze helpen je bijvoorbeeld om beeldmateriaal van het internet af te krijgen. Bereikbaar via mail, chat en telefoon (020 - 261 52 75). www.helpwanted.nl

Laat jouw stem horen!

Voor meer informatie, mail naar orangetheworld@ggdhaaglanden.nl of scan de qr-code om de vragenlijst in te vullen.

Verhalen van andere jongeren

WTFFF!? is een platform voor en door jongeren, over (online) seksueel misbruik. Op het online platform WTFFF kun je verhalen van andere jongeren horen. Ze vertellen ook hoe ze zijn omgegaan met wat er gebeurd is. Het kan helpen om deze verhalen te lezen, of om ook jouw verhaal hier te delen. www.wtfff.nl

Voorkom seksueel grens- overschrijdend gedrag

Doe mee met de landelijke Ben je oké? campagne van 25 november tot 10 december.

Door samen met 1 geluid te komen dragen we bij aan een cultuur die geen ruimte laat voor seksueel grens­ overschrijdend gedrag en geweld. Een cultuur waarin iedereen gelijk­ waardig is en waarin we respectvol met elkaar omgaan. Ongewenst seksueel gedrag is niet oké, ook niet bij concerten, op festivals en in de clubs. Als je denkt dat iemand wordt lastiggevallen, vraag dan: ‘Ben je oké?’

Rutgers roept met de Ben je oké? campagne iedere studentenorganisatie, horecagelegenheid en gemeente op om tussen 25 november en 10 december seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

Kijk op www.benjeoke.nl voor meer informatie of scan de qr-code.

Illustratie: Benjeoke.nl

9

Zoek je hulp? Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen. Hieronder vind je een aantal landelijke hulpdiensten, telefoonnummers van de politie en websites van een aantal lotgenotenorganisaties.

Hulpdiensten

Slachtofferhulp

De Kindertelefoon / www.kindertelefoon.nl Ieder kind in Nederland tussen de 8 en 18 jaar (dus tot en met 17 jaar) kan bellen en chatten met De Kindertelefoon. 088-0767 000 . Ook bereikbaar via chat of e-mail. Mind Korrelatie / www.mindkorrelatie.nl Heb jij of iemand in je omgeving te maken gehad met huiselijk geweld of andere vormen van geweld en wil je hier anoniem met een professionele hulpverlener over praten? Telefoonnummer: 0900-1450 op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur, Chat: op werkdagen van 9.00 uur tot 20.30 uur via mindkorrelatie.nl , Whatsapp: 06-13863803 op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, Email: vragen@wijzijnmind.nl Stop it now / www.stopitnow.nl Via een telefonische hulplijn en een chat biedt Stop it Now anoniem, vertrouwelijk en gratis ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen. Stop it Now is er ook voor naasten en professionals. Bereikbaar via telefoon 0800-2666436 of via de chat op de website van Stop it now.

Politie / www.politie.nl Bij direct gevaar, bel altijd 112 . Landelijke politienummer: 0900-8844 . Gaat het om (een vermoeden van) seksueel misbruik, vraag dan naar de zedenpolitie. Je kunt ook contact opnemen met de wijkagent of langsgaan op het politiebureau. Veilig Thuis / www.veiligthuis.nl Gaat het thuis niet goed of maakt u zich zorgen om iemand anders? Voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Telefoon: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Je kunt ook gratis en anoniem chatten met Veilig Thuis. Centrum Seksueel Geweld / www.centrumseksueelgeweld.nl Het Centrum Seksueel Geweld biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Telefoon: 0800-0188 . Ook bereikbaar via chat en via een contactformulier.

Slachtofferhulp Nederland / www.slachtofferhulp.nl Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Telefoon: 0900-0101

Lotgenotenorganisaties

Stichting Revief / www.revief.nl Voor mensen die als kind te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Stichting RISE / www.stichtingrise.nl Landelijke beweging voor en door mensen die als kind seksueel mishandeld zijn.

De Luisterlijn / www.deluisterlijn.nl Dag en nacht tijd hebben medewerkers voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 088-0767 000 . Ook bereikbaar via chat of e-mail.

Alles Oké? Supportlijn / www.allesoke.nl Voor iedereen tussen de 18 en 24 jaar is er de Alles Oké? Supportlijn.

Online hulpverlening

www.qpido.nl Deze organisatie zet zich in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Je kan je aanmelden voor verschillende soorten hulptrajecten.

www.verbreekdestilte.nl Voor mensen die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting. www.moms.nl Website met informatie en hulp voor moeders met een kind uit seksueel geweld, kinderen geboren uit seksueel geweld en hulpverleners.

www.helpwanted.nl HelpWanted is een organisatie waar je anoniem en laag­ drempelig advies kunt krijgen bij online grensoverschrijdend gedrag. Ze helpen je bijvoorbeeld om beeldmateriaal van het internet af te krijgen. www.safewomen.nl Informatie over relaties, partnergeweld en hoe je veiliger kan zijn. Een zoekmachine waarmee je hulp bij jou in de buurt kan vinden. SAFE heeft een forum waar vrouwen die partner­ geweld (hebben) ervaren met elkaar kunnen praten.

www.fier.nl/chat Anonieme chat voor jongeren die te maken hebben gehad met seksueel misbruik, geweld, pesten, discriminatie.

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl Informatie over Huiselijk geweld, waar je terecht kan voor advies en hulp en wat je kan doen als je je zorgen maakt om iemand.

www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl Forum lotgenoten kindermishandeling.

Deel je activiteit op social media

Contact

Heb je een vraag, opmerking of heb je ideeën voor een volgende editie? Mail naar orangetheworld@ggdhaaglanden.nl of kijk op www.meldcodehaaglanden.nl/ orangetheworld

Doe jij mee aan Orange The World Haaglanden? Laat het ons weten! Deel het op social media met de hashtag #orangetheworldhaaglanden .

colofon

Dit is een uitgave van GGD Haaglanden in samenwerking met gemeente Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Tekst

Illustraties UN Women

Vormgeving

Van Grieken Tekst

Ontwerpwerk

Ik ben #medestander Jij ook?

1 op de 3 vrouwen maakt geweld mee in haar leven Iedereen kan iets doen om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Ga naar www.orangetheworld.nl of scan de QR-code en kijk wat jij kunt doen.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Made with FlippingBook flipbook maker