Krant Orange The World Haaglanden

9

Zoek je hulp? Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen. Hieronder vind je een aantal landelijke hulpdiensten, telefoonnummers van de politie en websites van een aantal lotgenotenorganisaties.

Hulpdiensten

Slachtofferhulp

De Kindertelefoon / www.kindertelefoon.nl Ieder kind in Nederland tussen de 8 en 18 jaar (dus tot en met 17 jaar) kan bellen en chatten met De Kindertelefoon. 088-0767 000 . Ook bereikbaar via chat of e-mail. Mind Korrelatie / www.mindkorrelatie.nl Heb jij of iemand in je omgeving te maken gehad met huiselijk geweld of andere vormen van geweld en wil je hier anoniem met een professionele hulpverlener over praten? Telefoonnummer: 0900-1450 op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur, Chat: op werkdagen van 9.00 uur tot 20.30 uur via mindkorrelatie.nl , Whatsapp: 06-13863803 op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, Email: vragen@wijzijnmind.nl Stop it now / www.stopitnow.nl Via een telefonische hulplijn en een chat biedt Stop it Now anoniem, vertrouwelijk en gratis ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen. Stop it Now is er ook voor naasten en professionals. Bereikbaar via telefoon 0800-2666436 of via de chat op de website van Stop it now.

Politie / www.politie.nl Bij direct gevaar, bel altijd 112 . Landelijke politienummer: 0900-8844 . Gaat het om (een vermoeden van) seksueel misbruik, vraag dan naar de zedenpolitie. Je kunt ook contact opnemen met de wijkagent of langsgaan op het politiebureau. Veilig Thuis / www.veiligthuis.nl Gaat het thuis niet goed of maakt u zich zorgen om iemand anders? Voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Telefoon: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Je kunt ook gratis en anoniem chatten met Veilig Thuis. Centrum Seksueel Geweld / www.centrumseksueelgeweld.nl Het Centrum Seksueel Geweld biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Telefoon: 0800-0188 . Ook bereikbaar via chat en via een contactformulier.

Slachtofferhulp Nederland / www.slachtofferhulp.nl Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Telefoon: 0900-0101

Lotgenotenorganisaties

Stichting Revief / www.revief.nl Voor mensen die als kind te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Stichting RISE / www.stichtingrise.nl Landelijke beweging voor en door mensen die als kind seksueel mishandeld zijn.

De Luisterlijn / www.deluisterlijn.nl Dag en nacht tijd hebben medewerkers voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 088-0767 000 . Ook bereikbaar via chat of e-mail.

Alles Oké? Supportlijn / www.allesoke.nl Voor iedereen tussen de 18 en 24 jaar is er de Alles Oké? Supportlijn.

Online hulpverlening

www.qpido.nl Deze organisatie zet zich in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Je kan je aanmelden voor verschillende soorten hulptrajecten.

www.verbreekdestilte.nl Voor mensen die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting. www.moms.nl Website met informatie en hulp voor moeders met een kind uit seksueel geweld, kinderen geboren uit seksueel geweld en hulpverleners.

www.helpwanted.nl HelpWanted is een organisatie waar je anoniem en laag­ drempelig advies kunt krijgen bij online grensoverschrijdend gedrag. Ze helpen je bijvoorbeeld om beeldmateriaal van het internet af te krijgen. www.safewomen.nl Informatie over relaties, partnergeweld en hoe je veiliger kan zijn. Een zoekmachine waarmee je hulp bij jou in de buurt kan vinden. SAFE heeft een forum waar vrouwen die partner­ geweld (hebben) ervaren met elkaar kunnen praten.

www.fier.nl/chat Anonieme chat voor jongeren die te maken hebben gehad met seksueel misbruik, geweld, pesten, discriminatie.

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl Informatie over Huiselijk geweld, waar je terecht kan voor advies en hulp en wat je kan doen als je je zorgen maakt om iemand.

www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl Forum lotgenoten kindermishandeling.

Deel je activiteit op social media

Contact

Heb je een vraag, opmerking of heb je ideeën voor een volgende editie? Mail naar orangetheworld@ggdhaaglanden.nl of kijk op www.meldcodehaaglanden.nl/ orangetheworld

Doe jij mee aan Orange The World Haaglanden? Laat het ons weten! Deel het op social media met de hashtag #orangetheworldhaaglanden .

colofon

Dit is een uitgave van GGD Haaglanden in samenwerking met gemeente Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Tekst

Illustraties UN Women

Vormgeving

Van Grieken Tekst

Ontwerpwerk

Made with FlippingBook flipbook maker