БРОШУРА ПРОЛЕТ '20

ФУТБОЛНИ ОБУВКИ И ФЕН ОБЛЕКЛА I МЪЖЕ

69 00 97 90 -30 %

ОбувкиMAESTRO 700 III TF • Горнатачастеизработенаотмекасинтетичнакожа • Puntoflex -специалнотехническоприспособлениев преднатачастнаобувката,коетопозволяванакрака правилнодасесгъваидасевръщавизходнапозиция • ASYMMETRICALLACINGCUT -асиметричнивръзкизапо- добърконтролнадтопката

КЪМ ПРОДУКТА

МЪЖЕ:40 -46

99 00

79 00 99 00 -20 %

Обувки X 19.4 FxG • Горначастотмекасинтетичнакожа

Обувки X 19.4 TF • Clawcollarдизайндържистъпалотонамястои осигурявастабилностповременаигра • TURFOUTSOLE–подметка,създаденаза по-добърконтролпривисокаскорости стабилностна turfнастилки

• Мрежестаподплатазапо-добравентилация • Flexiblegroundoutsole -подметка,осигуряваща стабилностимаксималносцеплениевърхусуха естественатрева,твърдтеренисинтетична настилка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

МЪЖЕ:411/3 -46

МЪЖЕ:41 1/3 -46

89 00 99 90

119 00 139 90 -14 %

-11 %

Обувки LEGEND 8 CLUB TF • Горначастоткожасрелефнаповърхностзапо-добър контролнадтопката • Мрежестаподплата • Turf(TF) -гуменаподметка,осигуряващапрецизно сцеплениенасинтетичнанастилка

Обувки LEGEND 8 ACADEMY TF • CalfskinLeather -телешкакожазаоптималенконтактстопката • Turf(TF) -гуменаподметка,осигуряващапрецизносцепление замигновеноускорениеибързидвижениянасинтетична настилка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

МЪЖЕ:41-46

МЪЖЕ:41-46

Голямо разнообразие на фен облекла

КЪМ ПРОДУКТА

2 WWW.SPORTDEPOT.BG

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online