БРОШУРА ПРОЛЕТ '20

ФУТБОЛНИ ОБУВКИ И ТОПКИ I ДЕЦА

69 00 79 00

69 00

-13 %

Детски обувки NEMEZIZMESSI 19.4 FxG J • Мекагорначастоткожа • Flexiblegroundoutsole -подметка,осигуряваща стабилностимаксималносцепление • Заестественатрева,твърдтеренисинтетична настилка

Детски обувки COPA 20.4 TF J • Горначастотмекасинтетичнакожазапо-добър контролнадтопката • Гуменаподметка,подходящазаизкуствентерен

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

ДЕЦА:31 -38 2/3

ДЕЦА:31 -38 2/3

66 90 88 90 -25 %

79 90

Детски обувкиMAESTRO 700 III TF JR • Горнатачастотмекасинтетичнакожа

Детски обувки JR LEGEND 8 CLUB TF • Горначастоткожасрелефнаповърхностзапо- добърконтролнадтопката • Шитаподметкавпредниякрайзапо-голяма устойчивост

• Puntoflex -специалнотехническоприспособлениев преднатачастнаобувката,коетопозволяванакрака правилнодасесгъваидасевръщавизходнапозиция • ASYMMETRICALLACINGCUT -асиметричнивръзкизапо- добърконтролнадтопката

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

ДЕЦА:29 -39

ДЕЦА:34-38 1/2

39 00

49 00

Топка FIN IST TRN • Машинношита • Бутиловмехурзанай-добро задържаненавъздуха • Състав:100%TPU • Размер:5

Топка UNIFO CLB • Бутиловмехур • Машинношита • Съставl:100%TPU • Размер:5

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

34 90

Футболна топка PTCH TRAIN - SP • 12-панелнаконструкция • Състав:60%гума,15%полиуретан,13%полиестер,12%EVA • Размер:5

КЪМ ПРОДУКТА

WWW.SPORTDEPOT.BG

3

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online