Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / BOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE

Bergendahl Home Granit & KitchenTime

Det senaste året har varit en föränderlig och utmanande tid för Granit och KitchenTime, som har sammanfogats till bolaget Bergendahl Home även om de båda varumärkena lever vidare. Bergendahl Home har påverkats av ökade kostnader, höga elpriser och hushållens begränsade resurser, vilket i sin tur påverkat hållbarhetsarbetets utveckling och fokus. Granit har under året påbörjat ett arbete med att förtydliga varumärket inom utvalda områden, genom att utveckla produktkvali­ teten och öka användningen av ekologiska textilier. Kravet på att alla träprodukter ska vara FSC-märkta förblir en viktig punkt för Granit. Ett annat nyckelprojekt är samarbetet REMAKE med Skånes Stadsmission, där nya produkter skapas av kasserade textilier sam­ tidigt som utsatta individer får hjälp tillbaka in på arbetsmarknaden. Bergendahl Home har som mål att under verksamhetsåret 2023–2024 bli medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative) och använda organisationens standard som bas för bolagets framtida hållbarhetsarbete. Nu pågår ett arbete med att samordna logis­ tiklösningar för Granit och KitchenTime, i syfte att bli mer effektiva och i förlängningen mer hållbara.

“Vi har främst arbetat med effektiviseringar och skalfördelar vid integrationen av Granit och KitchenTime. En viktig del i det arbetet är att skapa en gemensam kultur för Bergendahl Home. Vi ser nu fina resultat i Ledarskapsindex och Engagemangsindex. Att kunderna håller hårt i plånboken tvingar oss att ständigt arbeta med förbättringar inom alla områden. Med ett tydligare varumärke och hög produktkvalitet kan vi möta marknadens förväntningar.” Håkan Åkerström, VD Bergendahl Home.

Bergendahl Home

Ägarandel 93,1

Nettoförsäljning 548 MKR

Uppförandekod Granit

Uppförandekod KitchenTime

Andel kvinnor

Butiker 39 + e-handel Medelantal anställda 256

85 % uppförandekoden utbildade medarbetare.

69 % uppförandekoden utbildade medarbetare.

38 % kvinnor i företagsledningen.

VD: Håkan Åkerström Hållbarhetschef: Delegerat ansvar inom ledningen Huvudkontor: Stockholm, med lager i Eskilstuna

Marknader: Sverige, Norge, Finland, Tyskland (Granit & KitchenTime) och Danmark (KitchenTime)

Mål 40–60

17

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5