Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / BOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE

Glitter

Trots ett tufft år levererar Glitter ett starkt resultat – med ett fortsatt tydligt fokus på kundupplevelsen. Med en vikande besökstrend är det tydligt att kunden har ett annat köp­ mönster. Bolaget har under året även förvärvat två varumärken, Handskmakaren och Don Donna, som förstärker Glitter i specialistrollen och som bolag. Under året har Glitter fokuserat på att arbeta med hållbarhetsfrågorna såväl i den dagliga verksamheten som på strategisk nivå. Det har inneburit allt från att utveckla sortimentet till mer hållbara material, se över hållbara trans­ portlösningar, arbeta med kultur och ledar­ skap, till ett fortsatt stort samhällsengagemang. Bolaget har även effektiviserat elförbrukningen i sina butiker, genom att byta till LED-belysning. ”Vi fick ett mycket bra resultat på vår medarbetarundersökning vilket vi är oerhört stolta över, och som visar att vi är på rätt väg kring frågor kopplade till medarbetarskap och ledarskap. Med ett högt engagemang och en stark vinnande kultur känner vi oss även starka att möta den tuffa ut­ maning som vi noterar kopplat till den försvagade marknaden. Vi fokuserar på det vi kan påverka.” Susanne Börjesson, VD på Glitter.

Efter bra resultat i medarbetarundersök­ ningen jobbar bolaget nu vidare med identi­ fierade förbättringsområden: att stärka med­ arbetare och organisation genom kompetens- utveckling och digitalisering. På sortiments­ sidan har Glitter ökat andelen produktion av produkter i äkta silver från Green Factory, samt arbetat fram en unisexkollektion som lanseras inom kort. Dessutom testar och utvärderar bolaget biologiskt nedbrytbara hårklämmor. I år har Glitter tagit fram en sourcingstrategi där de specifikt har tittat på hur bolaget i fram­ tiden kan minimera risker genom en större geografisk spridning på leverantörer och att ständigt se över de mest optimala transport­ alternativen.

Ökat engagemangsindex

Ökad produktion av äkta silver i Green Factory

Fortsatt hög återvinningsnivå i butik

Ägarandel 100

Nettoförsäljning 663 (608) MKR Medelantal anställda 446

86 engagemangsindex

50 % av alla produkter i äkta silver tillverkas i Green Factory.

95 % källsortering av plast- och pappers- emballage.

Butiker 151

(85 21/22)

VD: Susanne Börjesson Hållbarhetschef: Anette Hansen Huvudkontor: Stockholm Marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland

Jämförelse med föregående år inom parentes

16

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5