Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

DETTA ÄR BERGENDAHLS / KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Tuffare tider påskyndar förändrings­ arbetet

Hög inflation och sämre konjunktur påverkade Bergendahl & Sons handelsverksamheter och bidrog till motvind för flera dotterbolag. Samtidigt ökade takten i förändringsarbetet och samarbetet med Axfood stärker konkurrenskraften. Koncernens starka balansräkning och kompletterande finansiella investeringar bidrar till riskspridning.

”Omställningen av vår verksamhet liksom av samhället i stort är nödvändig för att vi ska kunna lämna över ett välskött arv till nästa generation.” – Lars Ljungälv, koncernchef

5

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5