Profo-nytt 4/2020

skjegget (beholde bart) som han har hatt i over fire år. Marius vil- le ofre skjegget om man nådde innsamlingsmålet som var satt til 25 000,-. Det viste seg at bi- dragene fortsatte å komme, og da måtte han improvisere. Det ble satt opp et nytt mål på 30.000,- hvor oppgaven til Marius ble å ta en tatovering. Dette målet er også nådd, og nå må Marius bli enig med seg selv om hvordan tato- veringen skal se ut og hvor den skal plassere, men teksten er klar. Marius vil at det skal stå: "Fuck kreft". Han er klar over at enkelte kanskje vil reagere på ordvalget, men det er akkurat slik han vil ha den! Marius understreker: - Jeg vil få frem budskapet om at kreft, i alle former, er forferde- lig. De to enkle ordene signalise- rer hva jeg synes. Det er viktig for Marius eller «Neverhome» å få frem at den- ne direktesendingen ikke bare er hans verk, men hele det nor- ske miljøet på nettsiden Twitch. tv. Han er opptatt av å presisere at han aldri ville klart dette uten

 Og så forsvant skjegget.

hjelp av sine venner, alle som del- te sendingen og alle som bidro økonomisk. Hovedstyret i PROFO vil be- nytte anledningen til å gi en stor takk til «Neverhome» for en fan- tastisk kreativ innsamlingsaksjon og hans viktige bidrag til å sette fokus på prostatakreft også blant yngre. PROFO takker også alle andre bidragsytere og givere. Det innsamlede beløpet ble på nær- mere 40 000,- og er et flott bi- drag til arbeidet med tidlig opp- dagelse og menns livskvalitet. 

PROFO-NYTT 4/2020 21

Made with FlippingBook Ebook Creator