Profo-nytt 4/2020

består av til sammen tre halvti- mer med oksygen, med fem-mi- nutters luftepauser mellom. Hvilken effekt kan forventes? Dannelse av nye blodårer tar tid, og som regel opplever man ikke effekt før etter rundt åtte uker etter avsluttet behandlingsserie. Effekten kommer gradvis og må- let med behandlingen er at pasi- enten skal ha noe mindre symp- tomer fra stråleskaden. Man kan ikke forvente å komme tilbake der man var før stålebehandlin- gen, men oppleve symptombe- dring. Mange som har kroniske stråleskader har betydelige plager og en lindring av symptombyrden vil derfor kunne bidra til litt økt livskvalitet. 

Hvordan foregår behandlingen? Behandlingen skjer daglig over flere uker. Pasienten ligger i et enmannstrykkammer som trykk- settes med rent oksygen. De pus- ter altså inn 100 % rent oksygen samtidig som omgivelsestrykket økes for å presse ytterligere ok- sygengass inn i blodbanen. Pa- sienten må selv utligne trykket til mellomørene, slik man gjør når man lander med fly, eller når man dykker. Det tar ca. 5-7 mi- nutter før man når ønsket trykk i kammeret. Etter dette kan pa- sienten slappe av og se film eller TV på skjermen som henger over kammeret. Etter en halvtime får pasienten fem minutter med luft via en maske. Dette gjøres for å redusere sannsynligheten for ok- sygenbivirkninger. Behandlingen

PROFO-NYTT 4/2020 23

Made with FlippingBook Ebook Creator