Profo-nytt 4/2020

Haakon Aars er en av Nordens mest anerkjente sexologer og den eneste med spesialitet innen psy- kiatri og klinisk sexologi. Han er privatpraktiserende spesialist i psykiatri, har skrevet artikler og kapitler i en rekke bøker, er en etterspurt foredragsholder og underviser både kollegaer, andre fagpersoner, studenter og pasi- entgrupper i Norge og utlandet. Aars er fast spaltist i aviser og en aktiv deltaker i mange medier. PROFO Romerike inviterte til nettmøte med Aars onsdag 25. november på Zoom. Det var før- ste gangen lokallaget har tatt et initiativ til et digitalt møte og det var spennende. Lokallaget håpet at de 215 medlemmene ville klare å finne fram til møtet og delta i samtalen med den kjente spesi- alisten. Møtet ble gjennomført som et «talkshow» ledet av styre- lederen i lokallaget, Ola Pramm. Møte med HaakonAars!  Ola Pramm  Tomy Hoang

Det var lagt opp til at møtedelta- kerne kunne melde seg på direkte eller via chat med spørsmål. Lokallaget satset høyt og må- let var også å høste verdifull er- faring for videre bruk av Zoom i møtevirksomheten. Uansett om koronaen forsvinner eller ikke, vil bruk av digital kommunikasjon være en vesentlig del av medlem- spleien fremover. Temaet for møtet var sex og samliv, samtidig som engasje- mentet for våre tre hovedmål sti- muleres: Tidlig oppdagelse, et senter for prostatakreftbehand- ling og et mentalt helseprogram før og etter behandling. 

Her er lenken til sendingen  dropbox.com/s/z93la5faij2dhyd/ Zoom%20Profo%20Romerike-B. mp4?dl=0

28 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator