Profo-nytt 4/2020

Innhold

PROFO-nytt 4/2020, 17. årgang

6 Den europeiske prostatakreftdagen 2020 10 Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft 20 «Neverhome» - tar del i kampenmot prostatakreft

4 Lederen har ordet Daniel Ask

7 Finland innfører nasjonalt screenings- program 12 Make PSA great again! Med JanOldenburg

8 "Recommendations for the EU Cancer Plan to tackle Prostate Cancer" 18 En kort summering av 2020

22 Trykkammer- behandling mot stråleskader 29 Livskvalitet hos

28 Møte med Haakon Aars!

24 Prostatakreft og samliv

prostatakreftpasienter – rapport fra Kreftregisteret

32 Møt en likeperson Dag Utnes

30 Medlemstur til Finnskogtoppen Høsten 2019

34 Hovedstyret og lokallagene i Prostata- kreftforeningen

Made with FlippingBook Ebook Creator