Profo-nytt 4/2020

 Shutterstock

Kjære PROFO- venner  Hovedstyreleder Daniel Ask F ør koronapandemien stengte ned Norge for andre gang, rakk vi å gjennomføre Prosta- takreftuka i september og også noen fysiske møter. Nå er hver- dagen igjen tilbake til digitale løsninger og virtuelle møter – som har sine fordeler og ulemper. Noen av fordelene pandemien har fremkalt er større bruk av vide- okonsultasjoner, telefonmøter og andre digitale løsninger. Man- ge av medlemmene setter pris på å slippe å reise til det regionale sykehuset for tjenester/utrednin- ger som kan gjøres lokalt ved hjelp av PC og telefon. En av ulempene er manglende møteaktivitet og stands både lokalt og sentralt. Dette påvirker

også medlemsutviklingen. Medlemsverving er viktig for PROFO. Derfor trenger vi engasjerte ildsjeler i alle lokallag. Oppdaterte tall fra Kreftregis- teret viser at 54 313 menn lever med prostatakreft (prevalens) i Norge. Prognosen viser også at antallet vil fortsette å øke de nes- te 10 årene. Dette er meget alvor- lig og er noe hovedstyret har stort fokus på. Tall fra Kreftregisteret viser at det har vært en jevn økning av prostatakreft tilfeller de siste åre- ne, særlig hos menn over 54 år. En nylige avsluttet europeisk un- dersøkelse viser at gjennomsnitts-

4 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator