Profo-nytt 4/2020

oppdagelse, behandling, livskva- litet og forskning. Rapporten av- sluttes med en rekke anbefalinger fra Urologiforeningen for hvordan EU best mulig kan håndtere pro- statakreft. 

til å få på plass en bred forstå- else av de utfordringene prosta- takreft innebærer for det euro- peiske helsevesenet. I tillegg er EAU opptatt av å få på plass et tettere samarbeid mellom ulike EU-institusjoner, medlemsland, de medisinske fagmiljøene samt pasienter og deres pårørende. I rapporten legger EAU vekt på blant annet forebygging, tidlig

Du kan lese hele rapporten her  uroweb.org/wp-content/uploads/EAU_ PCa-WhitePaper-FINAL-VERSION.pdf

Lekkasjer, stråleskader, ereksjonssvikt eller smerter ved samleie?

C.1 Laid Fingervibrator

BOS 2000-3 Batteridrevet ereksjonspumpe

NeuroTrac MyoPlus Pro Kombinert EMG biofeedbackapparat og elektrostimulator

Over ser du noen av våre trygge og effektive produkter. Disse kan rekvireres kostnadsfritt. Besøk vår hjemmeside og les mer om produkter for bekken- bunnsplager, inkontinens, smertelindring, muskelplager og seksuell helse. Hjemmeside: quintet.no Telefon: 55 98 15 55 E-post: post@quintet.no

PROFO-NYTT 4/2020 9

Made with FlippingBook Ebook Creator