Profo-nytt 1/2019

P R O F O - N Y T T 1/2019 - 16. årgang

Maria Frånlund Stor svensk studie

Menn som PSA-screenes har 30 prosent lavere risiko for å dø av prostatakreft. S.10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online