Lymfekreftbladet 4/2018

4 / 2018

B I DRAGSYTERE i denne utgaven

Lymfekreftbladet Forsidefoto  Sundvolden Hotel Design og layout Orgservice / Tomy Hoang Siste frist på stoff til neste blad 20. februar 2019  lymfekreftbladet@lymfekreft.no

KARI SANDBERG Styreleder, Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen  23 90 50 08  post@lymfekreft.no  www.lymfekreft.no Org.nr: 992 776 536 Lymfekreftforeningen er en forening for pasienter og

CARITA TEIEN Sekretariatet, Lymfekreftforeningen

JAN EGIL AASE Sekretariatet, Lymfekreftforeningen

pårørende. Foreningens viktigste oppgave er likepersonsarbeid, og skal videre drive med informasjon om lymfekreft og fremskritt innen behandling. Den skal arbeide for å bedre behandlings- og rehabiliteringstilbud til pasienter som er rammet av lymfekreft og fremme rettigheter og krav overfor myndigheter, leger og annet fagpersonell.

I NNHOLD

3 Julehilsen

Ved styreleder Kari Sandberg

5 Landsmøte og landskonferanse 2019 3. - 5. mai 2019, Sundvolden Hotel 8 Altfor mange senskaderammede faller helt ut av arbeidslivet

Følg oss på sosiale medier!

Made with FlippingBook Online newsletter