Lymfekreftbladet 4/2018

J ula står for døra, og året 2018 er på hell. Det er tid for å se til- bake på året som har gått, både gleder og kanskje sorger. Men det er også viktig å se framover, mot et nytt år. Lymfekreftforeningens viktig- ste oppgaver er likepersonarbeid og brukermedvirkning, samt gi informasjon om lymfekreft og fremskritt innen behandling. Det å leve med og etter kreft, både for pasient og pårørende er tema vi har stort fokus på. Derfor er medlemskap og gjerne flere med- lemmer i foreningen svært viktig, og betyr mye for økonomien, slik at dette arbeidet kan fortsette.  Kari Sandberg  Tomy Hoang KJÆRE VENNER Lederen har ordet

 3

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook Online newsletter