Munn og mæle 3/2018

MEDLEMSBLAD FOR MUNN- OG HALSKREFTFOREN I NGEN NR 3/2018 21 . ÅRGANG Munn og mæle

Ta HPV- vaksinen i bruk! s.4 I gang med å gi 7. klasse gutter kreftforebyggende vaksine I s. 6 Munn- og halskreftdagen 2018: Engasjerte fagfolk og kampanjestart I s. 15 Når behandingskader blir problemet I s. 28

Made with FlippingBook Learn more on our blog