Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

samme Dag to Ejendomme i Sørup, nemlig Sofus Andersen samt Hans Andersen uden Resultat. Samme Nat KL. ca. 2 undersøgtes atter Sofus Andersens Lo- Lade og Stald samt Sørup Skov, men den efterlyste fandtes ikke.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 26

Søndag den 25. Februar anmeldte Jens Hansen, Dysted, at der om Natten havde været Indbrud paa hans Ejendom, hvor Tyvene havde medtaget hans Cykel, hvorpaa var Gummi af gammel Kvalitet. Vagtværnet har ikke noget Spor at gaa efter, men Mandag den 26 forklarede Jens Hansen, at han Torsdag den 22. Februar var kørende til Sparesholm Storskov paa denne Cykel og var gaaet ind i Skoven for at hente noget Brænde, og da han kom tilbage til Cyklen var Luften lukket ud af begge Hjul og Pumpen var fjernet. Da Jens Hansen forklarede til en af Vagtværnets Medlemmer, at et Køretøj fra Gaardejer Poul Nielsen, Dysted samme Dag havde været i samme Skov, tog denne Vagtmand straks sammen med Jens Hansen over hos Poul Nielsen og undersøgte Karlens Cykel, da den stjaalne Pumpe havde et særligt Kendetegn fandtes den hurtigt og ved afhøring af Tjenestekarl Lindhardt Nielsen, Dysted f. den 9/5 1928 tilstod han, at han havde taget Pumpen ude i Skoven og derefter lukket Luften ud af begge Hjul.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 27

Søndag den 25. Februar anmeldte Gaardejer Kristian Jørgensen, Nr. Tvede, at hans Cykel Nr. 8797 D med 22” Dæk var stjaalet om Natten, den var laast inde i en Følboks. Vagtværnet lovede at tage sig af Sagen.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet Nr. 28

Tirsdag den 6, Marts henvendte Hr. Gents, Kæhlersvej Nr. 7, Næstved sig til Vagtværnet i Toksværd og forlangte Bistand i en Bedragerisag, det drejede sig om at Gents Kone havde fra den Tid hun var i Tyskland sendt Penge hjem til hendes Søstermand Barber Aksel Nielsen, Toksværd i alt 1000 Kr., men da Vagtværnet senere fik Forklaring paa, at Aksel Nielsen ikke skulle udbetale nogen af Pengene før Fru Gents selv forlangte det, saa sendes Sagen tilbage med den Underretning, at man henviste en saadan Sag til en Sagfører.

Made with FlippingBook - Online magazine maker